คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดระยอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 40.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 17.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดระยอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:01 247° 13° 250° 23.8 19:03 254° 18:28 252° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:16 252° 258° 13.6 18:45 259° 18:29 258° E
1 ก.พ. 18:16 253° 20° 259° 37.6 19:46 264° 18:56 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:24 262° 266° 3.4 18:25 267° - - - F
2 มี.ค. 18:24 263° 13° 268° 27.4 19:23 272° 18:50 270° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:26 275° 277° 16.7 19:00 279° 18:41 278° D
1 เม.ย. 18:26 275° 20° 278° 40.7 19:55 283° 19:06 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:29 285° 284° 5.3 18:37 285° - - - F
30 เม.ย. 18:29 285° 13° 284° 29.3 19:31 287° 18:57 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:36 292° 288° 17.0 19:07 289° 18:50 288° E
30 พ.ค. 18:37 293° 17° 286° 41.0 19:57 289° 19:13 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:44 294° -2° 289° 3.6 18:41 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:44 294° 285° 27.6 19:27 287° 19:03 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:43 290° 283° 13.0 18:52 283° - - - F
28 ก.ค. 18:43 290° 11° 278° 37.0 19:33 280° 19:05 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:30 281° 273° 21.3 18:52 274° - - - F
27 ส.ค. 18:29 280° 14° 267° 45.3 19:31 270° 18:57 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:10 270° -1° 267° 5.0 18:10 267° - - - F
25 ก.ย. 18:09 269° 261° 28.9 18:51 263° 18:28 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:52 258° 256° 12.9 18:15 257° - - - F
25 ต.ค. 17:51 258° 15° 250° 36.9 19:02 254° 18:23 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:46 249° 11° 248° 22.2 18:37 251° 18:09 250° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:55 246° 250° 9.3 18:18 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:55 246° 18° 247° 33.3 19:19 253° 18:32 10° 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดระยอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:36 114° 19° 117° -35.6 05:03 110° 05:54 11° 113° A
1 ม.ค. 06:36 113° 111° -11.6 06:05 110° 06:22 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:41 108° 12° 110° -21.9 05:43 106° 06:15 108° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:31 98° 16° 105° -32.5 05:16 101° 05:58 103° A
1 มี.ค. 06:31 98° 97° -8.5 06:08 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:13 86° 20° 98° -43.5 04:45 93° 05:34 11° 96° A
30 มี.ค. 06:13 86° 90° -19.5 05:33 88° 05:55 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:56 75° 12° 84° -31.3 05:00 81° 05:31 83° A
29 เม.ย. 05:56 75° 78° -7.3 05:47 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:48 68° 17° 79° -43.8 04:29 75° 05:13 77° A
28 พ.ค. 05:48 68° 74° -19.8 05:17 73° 05:34 74° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:52 66° 13° 73° -33.3 04:52 71° 05:25 72° A
27 มิ.ย. 05:52 66° 71° -9.3 05:41 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:00 70° 75° -23.7 05:16 73° 05:40 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:04 78° 16° 81° -39.1 04:49 77° 05:31 79° A
25 ส.ค. 06:04 79° 82° -15.1 05:36 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:04 90° 13° 90° -31.1 05:06 87° 05:38 89° A
24 ก.ย. 06:04 90° 91° -7.1 05:53 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:06 101° 100° -22.8 05:23 97° 05:47 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:16 110° 17° 108° -37.3 04:56 103° 05:40 106° A
22 พ.ย. 06:16 110° 108° -13.3 05:50 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:31 114° 13° 113° -26.1 05:28 109° 06:03 111° A
22 ธ.ค. 06:32 114° 109° -2.0 06:26 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405