คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดร้อยเอ็ด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 40.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:45 246° 13° 249° 23.5 18:48 253° 18:13 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:02 252° 257° 13.4 18:33 259° 18:16 258° E
1 ก.พ. 18:02 252° 20° 257° 37.4 19:35 264° 18:43 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:12 262° 266° 3.2 18:14 266° - - - F
2 มี.ค. 18:13 263° 13° 267° 27.2 19:14 272° 18:40 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:18 275° 277° 16.6 18:52 279° 18:33 278° D
1 เม.ย. 18:18 275° 20° 277° 40.6 19:49 283° 18:58 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:23 285° 284° 5.2 18:31 285° - - - F
30 เม.ย. 18:24 286° 13° 284° 29.2 19:26 287° 18:51 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:33 293° 288° 16.9 19:03 290° - - - F
30 พ.ค. 18:33 293° 17° 285° 40.9 19:53 290° 19:08 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:41 295° -2° 289° 3.6 18:36 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:41 295° 285° 27.6 19:22 288° 18:59 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:39 290° 283° 13.0 18:46 284° - - - F
28 ก.ค. 18:38 290° 10° 277° 37.0 19:26 280° 18:59 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:23 281° 273° 21.2 18:43 274° - - - F
27 ส.ค. 18:22 281° 13° 266° 45.2 19:21 270° 18:48 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:00 270° -1° 267° 4.8 18:00 267° - - - F
25 ก.ย. 17:59 269° 260° 28.8 18:39 263° 18:17 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:39 258° 256° 12.7 18:01 257° - - - F
25 ต.ค. 17:39 258° 14° 249° 36.7 18:48 254° 18:09 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:31 249° 10° 247° 22.0 18:23 251° 17:54 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:39 246° 249° 9.1 18:03 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:39 246° 17° 246° 33.1 19:04 252° 18:17 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:33 114° 19° 118° -35.7 04:58 110° 05:51 10° 114° A
1 ม.ค. 06:33 114° 112° -11.7 06:00 110° 06:18 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:36 108° 12° 111° -22.0 05:38 107° 06:10 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:24 98° 16° 106° -32.6 05:09 101° 05:51 104° A
1 มี.ค. 06:23 98° 98° -8.6 05:59 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:03 86° 19° 99° -43.7 04:36 93° 05:25 10° 97° A
30 มี.ค. 06:02 86° 91° -19.7 05:23 88° 05:45 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:43 75° 12° 84° -31.5 04:48 81° 05:18 83° A
29 เม.ย. 05:42 75° 78° -7.5 05:34 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:33 67° 74° -20.1 05:03 72° 05:20 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:36 65° 12° 74° -33.5 04:37 70° 05:09 72° A
27 มิ.ย. 05:36 65° 71° -9.5 05:26 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:45 69° 75° -23.9 05:02 73° 05:26 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:51 78° 16° 82° -39.3 04:36 77° 05:18 80° A
25 ส.ค. 05:51 78° 82° -15.3 05:24 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:54 90° 13° 91° -31.3 04:55 87° 05:28 89° A
24 ก.ย. 05:54 90° 92° -7.3 05:43 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 05:59 102° 101° -22.9 05:15 97° 05:40 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:11 110° 17° 110° -37.3 04:49 103° 05:35 107° A
22 พ.ย. 06:12 111° 108° -13.3 05:44 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:28 114° 13° 114° -26.1 05:23 109° 05:59 112° A
22 ธ.ค. 06:28 114° 110° -2.1 06:21 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405