คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดสกลนคร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 10.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดสกลนคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:41 246° 13° 248° 23.5 18:45 253° 18:09 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 17:58 252° 257° 13.3 18:30 259° 18:12 258° E
1 ก.พ. 17:59 252° 20° 256° 37.4 19:32 264° 18:40 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:10 262° 266° 3.2 18:12 266° - - - F
2 มี.ค. 18:10 263° 13° 267° 27.2 19:12 272° 18:38 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:16 275° 276° 16.5 18:51 279° 18:32 277° C
1 เม.ย. 18:16 275° 20° 277° 40.5 19:48 283° 18:57 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:23 285° 284° 5.2 18:30 285° - - - F
30 เม.ย. 18:23 286° 13° 283° 29.2 19:25 287° 18:51 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:33 293° 288° 16.9 19:02 290° - - - F
30 พ.ค. 18:33 293° 17° 285° 40.9 19:52 290° 19:08 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:41 295° -2° 290° 3.6 18:36 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:41 295° 285° 27.6 19:21 288° 18:59 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:38 290° 283° 13.0 18:45 284° - - - F
28 ก.ค. 18:38 290° 10° 277° 37.0 19:25 280° 18:59 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:22 281° 273° 21.2 18:42 274° - - - F
27 ส.ค. 18:21 281° 13° 266° 45.2 19:19 270° 18:47 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 17:58 270° -1° 267° 4.8 17:57 267° - - - F
25 ก.ย. 17:57 269° 260° 28.7 18:37 263° 18:15 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:36 258° 255° 12.7 17:58 257° - - - F
25 ต.ค. 17:36 258° 14° 249° 36.7 18:45 254° 18:06 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:27 249° 10° 247° 21.9 18:19 251° 17:50 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:35 246° 249° 9.0 18:00 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:35 246° 17° 245° 33.0 19:01 252° 18:13 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดสกลนคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:33 114° 19° 119° -35.7 04:58 111° 05:51 10° 115° A
1 ม.ค. 06:33 114° 113° -11.7 06:00 110° 06:18 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:36 108° 12° 111° -22.0 05:37 107° 06:10 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:23 98° 16° 107° -32.6 05:08 101° 05:49 104° A
1 มี.ค. 06:22 98° 98° -8.6 05:58 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:01 86° 19° 100° -43.7 04:35 93° 05:23 10° 97° A
30 มี.ค. 06:00 86° 91° -19.7 05:21 88° 05:43 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:40 75° 12° 85° -31.6 04:45 81° 05:15 83° A
29 เม.ย. 05:39 75° 78° -7.6 05:31 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:29 67° 74° -20.2 04:59 72° 05:16 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:32 65° 12° 74° -33.6 04:33 70° 05:05 72° A
27 มิ.ย. 05:32 65° 71° -9.6 05:22 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:41 69° 75° -24.0 04:58 72° 05:22 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:48 78° 16° 82° -39.4 04:33 77° 05:15 80° A
25 ส.ค. 05:48 78° 82° -15.4 05:21 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:52 90° 13° 91° -31.3 04:53 87° 05:26 89° A
24 ก.ย. 05:53 90° 92° -7.3 05:41 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 05:58 102° 101° -23.0 05:14 98° 05:39 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:11 111° 17° 110° -37.3 04:48 103° 05:34 107° A
22 พ.ย. 06:12 111° 108° -13.3 05:43 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:28 114° 13° 115° -26.1 05:23 109° 05:59 112° A
22 ธ.ค. 06:29 114° 110° -2.1 06:21 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405