คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดสุรินทร์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 29.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:48 246° 13° 249° 23.6 18:51 253° 18:16 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:04 252° 257° 13.4 18:34 259° 18:18 258° E
1 ก.พ. 18:05 253° 20° 258° 37.5 19:36 264° 18:45 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:14 262° 266° 3.3 18:15 266° - - - F
2 มี.ค. 18:14 263° 13° 268° 27.3 19:14 272° 18:41 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:18 275° 277° 16.6 18:52 279° 18:33 278° D
1 เม.ย. 18:18 275° 20° 278° 40.6 19:48 283° 18:58 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:23 285° 284° 5.2 18:30 285° - - - F
30 เม.ย. 18:23 286° 13° 284° 29.2 19:25 287° 18:51 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:31 293° 288° 16.9 19:01 289° - - - F
30 พ.ค. 18:32 293° 17° 285° 40.9 19:52 290° 19:07 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:39 294° -2° 289° 3.5 18:35 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:39 294° 285° 27.5 19:21 288° 18:58 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:37 290° 283° 12.9 18:45 283° - - - F
28 ก.ค. 18:37 290° 11° 277° 36.9 19:26 280° 18:59 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:23 281° 273° 21.2 18:44 274° - - - F
27 ส.ค. 18:22 281° 13° 266° 45.2 19:22 270° 18:49 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:01 270° -1° 267° 4.8 18:01 267° - - - F
25 ก.ย. 18:00 269° 261° 28.8 18:41 263° 18:18 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:41 258° 256° 12.8 18:03 257° - - - F
25 ต.ค. 17:41 258° 15° 249° 36.8 18:50 254° 18:11 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:33 249° 10° 248° 22.0 18:25 251° 17:56 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:42 246° 249° 9.1 18:06 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:42 246° 17° 246° 33.1 19:07 252° 18:20 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:31 114° 19° 118° -35.7 04:57 110° 05:49 10° 114° A
1 ม.ค. 06:32 114° 112° -11.7 05:59 110° 06:17 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:35 108° 12° 111° -22.0 05:37 107° 06:09 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:24 98° 16° 106° -32.6 05:09 101° 05:51 103° A
1 มี.ค. 06:23 98° 97° -8.6 06:00 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:04 86° 19° 99° -43.7 04:37 93° 05:25 11° 96° A
30 มี.ค. 06:03 86° 91° -19.7 05:24 88° 05:46 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:45 75° 12° 84° -31.5 04:49 81° 05:20 83° A
29 เม.ย. 05:44 75° 78° -7.5 05:36 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:36 68° 74° -20.1 05:05 72° 05:22 74° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:39 66° 12° 74° -33.5 04:39 70° 05:12 72° A
27 มิ.ย. 05:39 66° 71° -9.5 05:29 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:47 70° 75° -23.9 05:04 73° 05:28 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:53 78° 16° 81° -39.3 04:38 77° 05:20 80° A
25 ส.ค. 05:53 79° 82° -15.3 05:25 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:55 90° 13° 91° -31.3 04:56 87° 05:29 89° A
24 ก.ย. 05:55 90° 92° -7.3 05:44 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 05:59 101° 100° -22.9 05:15 97° 05:40 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:10 110° 17° 109° -37.4 04:49 103° 05:34 106° A
22 พ.ย. 06:11 111° 108° -13.3 05:43 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:27 114° 13° 114° -26.1 05:22 109° 05:58 111° A
22 ธ.ค. 06:27 114° 110° -2.1 06:20 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405