คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดยโสธร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 47.7′ เหนือ ลองจิจูด 104° 08.9′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดยโสธร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:44 246° 13° 249° 23.5 18:47 253° 18:12 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:00 252° 257° 13.4 18:31 259° 18:14 258° E
1 ก.พ. 18:01 253° 20° 257° 37.4 19:33 264° 18:42 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:11 262° 266° 3.2 18:12 266° - - - F
2 มี.ค. 18:11 263° 13° 267° 27.2 19:12 272° 18:38 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:16 275° 277° 16.5 18:50 279° 18:31 278° D
1 เม.ย. 18:16 275° 20° 277° 40.5 19:46 283° 18:56 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:21 285° 284° 5.1 18:29 285° - - - F
30 เม.ย. 18:21 286° 13° 284° 29.1 19:24 287° 18:49 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:30 293° 288° 16.9 19:00 290° - - - F
30 พ.ค. 18:31 293° 17° 285° 40.9 19:50 290° 19:06 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:38 295° -2° 289° 3.5 18:34 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:38 294° 285° 27.5 19:20 288° 18:57 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:36 290° 283° 12.9 18:43 284° - - - F
28 ก.ค. 18:36 290° 10° 277° 36.9 19:24 280° 18:57 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:21 281° 273° 21.1 18:41 274° - - - F
27 ส.ค. 18:20 281° 13° 266° 45.1 19:19 270° 18:46 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 17:58 270° -1° 267° 4.8 17:58 267° - - - F
25 ก.ย. 17:58 269° 260° 28.7 18:38 263° 18:15 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:38 258° 256° 12.7 18:00 257° - - - F
25 ต.ค. 17:37 258° 15° 249° 36.7 18:46 254° 18:08 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:29 249° 10° 247° 22.0 18:21 251° 17:52 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:38 246° 249° 9.0 18:02 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:38 246° 17° 246° 33.1 19:03 252° 18:16 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดยโสธร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:30 114° 19° 118° -35.7 04:56 110° 05:48 10° 114° A
1 ม.ค. 06:31 114° 112° -11.7 05:58 110° 06:16 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:34 108° 12° 111° -22.1 05:35 107° 06:08 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:22 98° 16° 106° -32.6 05:07 101° 05:49 104° A
1 มี.ค. 06:21 98° 98° -8.6 05:57 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:01 86° 19° 99° -43.7 04:34 93° 05:23 10° 96° A
30 มี.ค. 06:00 86° 91° -19.7 05:21 88° 05:43 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:41 75° 12° 84° -31.5 04:46 81° 05:17 83° A
29 เม.ย. 05:41 75° 78° -7.5 05:32 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:31 67° 74° -20.1 05:01 72° 05:18 73° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:34 65° 12° 74° -33.6 04:35 70° 05:08 72° A
27 มิ.ย. 05:35 65° 71° -9.5 05:25 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:43 69° 75° -24.0 05:00 73° 05:24 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:50 78° 16° 82° -39.4 04:34 77° 05:16 80° A
25 ส.ค. 05:50 78° 82° -15.4 05:22 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:52 90° 13° 91° -31.3 04:53 87° 05:26 89° A
24 ก.ย. 05:53 90° 92° -7.3 05:41 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 05:57 101° 101° -23.0 05:13 97° 05:38 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:09 110° 17° 110° -37.4 04:47 103° 05:32 107° A
22 พ.ย. 06:09 111° 108° -13.4 05:42 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:26 114° 13° 114° -26.2 05:21 109° 05:57 112° A
22 ธ.ค. 06:26 114° 110° -2.1 06:19 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405