คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดบุรีรัมย์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 00.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:00 250° 11° 253° 21.8 18:53 257° 18:24 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:13 259° 262° 11.4 18:36 264° - - - F
20 ก.พ. 18:13 259° 19° 263° 35.4 19:38 269° 18:51 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:18 270° -1° 271° 1.7 18:18 271° - - - F
21 มี.ค. 18:18 270° 13° 272° 25.7 19:19 276° 18:45 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:22 282° 280° 16.4 19:00 282° 18:39 281° C
20 เม.ย. 18:23 282° 21° 280° 40.4 20:00 286° 19:06 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:29 290° 286° 7.3 18:42 287° - - - F
19 พ.ค. 18:30 291° 15° 285° 31.3 19:40 289° 19:01 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:39 294° 287° 21.6 19:17 289° 18:56 288° C
18 มิ.ย. 18:39 295° 19° 283° 45.6 20:07 288° 19:18 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:41 292° 286° 10.3 18:48 286° - - - F
17 ก.ค. 18:41 292° 11° 281° 34.3 19:33 284° 19:04 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:31 285° 277° 20.6 18:54 279° - - - F
16 ส.ค. 18:30 284° 14° 271° 44.6 19:34 275° 18:59 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:11 274° -1° 272° 4.5 18:12 272° - - - F
14 ก.ย. 18:10 274° 266° 28.5 18:50 268° 18:28 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:49 262° 261° 10.7 18:07 262° - - - F
14 ต.ค. 17:48 262° 13° 255° 34.7 18:47 259° 18:15 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:36 252° 252° 16.8 18:12 254° 17:52 253° C
13 พ.ย. 17:36 252° 17° 246° 40.8 18:58 252° 18:12 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:38 246° 251° 0.2 17:42 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:39 246° 11° 247° 24.2 18:34 251° 18:03 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:37 111° 20° 116° -37.6 05:02 109° 05:55 11° 113° A
20 ม.ค. 06:37 111° 110° -13.6 06:00 107° 06:21 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:31 102° 12° 107° -24.3 05:32 103° 06:05 105° A
19 ก.พ. 06:30 102° 99° -0.3 06:26 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:13 91° 16° 101° -34.4 05:01 97° 05:41 99° A
20 มี.ค. 06:12 90° 93° -10.4 05:52 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 18 เม.ย. 05:52 79° 86° -20.1 05:18 84° 05:37 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:39 70° 11° 80° -29.6 04:47 78° 05:16 79° A
18 พ.ค. 05:39 70° -1° 74° -5.6 05:39 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:38 66° 16° 77° -39.4 04:22 73° 05:04 75° A
16 มิ.ย. 05:38 66° 73° -15.4 05:15 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:45 67° 11° 74° -26.6 04:54 71° 05:22 73° A
16 ก.ค. 05:46 68° -1° 72° -2.6 05:47 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:53 74° 17° 78° -40.0 04:33 74° 05:17 76° A
14 ส.ค. 05:53 75° 78° -16.0 05:23 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:56 85° 13° 86° -31.7 04:57 82° 05:30 84° A
13 ก.ย. 05:56 86° 86° -7.7 05:44 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 05:58 97° 10° 95° -25.1 05:15 92° 05:39 94° B
13 ต.ค. 05:59 98° -1° 96° -1.1 06:01 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:07 107° 18° 104° -42.7 04:45 99° 05:30 10° 102° A
11 พ.ย. 06:07 108° 104° -18.7 05:33 102° 05:52 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:22 113° 16° 112° -35.1 05:07 106° 05:49 109° A
11 ธ.ค. 06:23 114° 110° -11.1 05:58 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405