คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 59.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:11 249° 11° 252° 22.0 19:07 257° 18:36 254° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:26 258° 261° 11.7 18:52 263° - - - F
20 ก.พ. 18:26 259° 19° 261° 35.7 19:55 269° 19:06 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:35 270° -1° 271° 2.0 18:35 271° - - - F
21 มี.ค. 18:35 271° 13° 271° 26.0 19:38 276° 19:03 273° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:42 282° 280° 16.8 19:21 283° 18:59 281° C
20 เม.ย. 18:43 282° 21° 279° 40.8 20:22 286° 19:27 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:52 291° 286° 7.7 19:04 287° - - - F
19 พ.ค. 18:52 291° 15° 284° 31.7 20:02 289° 19:23 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 19:03 295° 287° 22.0 19:39 289° 19:19 288° C
18 มิ.ย. 19:03 295° 18° 282° 46.0 20:29 288° 19:41 10° 284° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 19:05 293° 286° 10.7 19:10 287° - - - F
17 ก.ค. 19:04 293° 11° 281° 34.7 19:55 284° 19:27 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:52 285° 277° 21.0 19:14 279° - - - F
16 ส.ค. 18:51 285° 13° 270° 45.0 19:52 275° 19:18 272° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:29 274° -1° 272° 4.8 18:30 272° - - - F
14 ก.ย. 18:28 274° 265° 28.8 19:07 268° 18:45 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:03 262° 260° 11.0 18:22 262° - - - F
14 ต.ค. 18:03 262° 12° 254° 35.0 19:01 258° 18:29 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:47 252° 251° 17.0 18:24 254° 18:03 252° C
13 พ.ย. 17:47 251° 17° 244° 41.0 19:10 252° 18:24 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:48 246° 250° 0.3 17:54 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:48 246° 11° 246° 24.3 18:45 250° 18:14 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 07:00 111° 19° 118° -37.2 05:25 109° 06:18 10° 114° A
20 ม.ค. 07:00 111° 111° -13.2 06:22 108° 06:43 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:51 102° 12° 108° -23.9 05:53 103° 06:25 106° A
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:30 91° 15° 102° -34.1 05:20 97° 05:59 100° A
20 มี.ค. 06:29 90° 93° -10.1 06:09 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:06 79° 18° 95° -43.8 04:45 89° 05:30 10° 92° A
18 เม.ย. 06:05 78° 86° -19.8 05:33 84° 05:51 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:49 69° 10° 81° -29.4 05:01 77° 05:28 79° A
18 พ.ค. 05:49 69° -1° 74° -5.4 05:52 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:47 65° 15° 78° -39.3 04:34 73° 05:14 75° A
16 มิ.ย. 05:47 65° 73° -15.3 05:26 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:55 67° 10° 74° -26.5 05:05 71° 05:33 73° A
16 ก.ค. 05:56 67° -1° 72° -2.5 05:59 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:05 74° 17° 79° -39.8 04:45 74° 05:29 77° A
14 ส.ค. 06:05 74° 78° -15.8 05:36 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:11 85° 13° 86° -31.5 05:12 82° 05:45 84° A
13 ก.ย. 06:11 85° 87° -7.5 06:00 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:17 97° 96° -24.8 05:32 92° 05:57 94° B
13 ต.ค. 06:17 98° -1° 96° -0.8 06:20 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:28 108° 18° 106° -42.3 05:04 99° 05:51 10° 103° A
11 พ.ย. 06:29 108° 105° -18.3 05:54 102° 06:13 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:46 114° 16° 114° -34.7 05:29 107° 06:11 110° A
11 ธ.ค. 06:46 114° 111° -10.7 06:21 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405