คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดเชียงราย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 54.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:06 249° 11° 252° 21.9 19:02 257° 18:31 254° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:22 258° 261° 11.6 18:48 263° - - - F
20 ก.พ. 18:22 259° 19° 261° 35.6 19:51 269° 19:02 10° 264° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:32 270° -1° 271° 1.9 18:32 271° - - - F
21 มี.ค. 18:32 271° 13° 271° 25.9 19:35 276° 19:00 273° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:40 282° 280° 16.7 19:18 283° 18:57 281° C
20 เม.ย. 18:40 283° 21° 279° 40.7 20:20 286° 19:24 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:50 291° 286° 7.6 19:02 287° - - - F
19 พ.ค. 18:51 291° 14° 284° 31.6 20:01 289° 19:22 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 19:01 295° 287° 22.0 19:37 289° 19:17 288° C
18 มิ.ย. 19:02 295° 18° 282° 46.0 20:27 288° 19:40 10° 284° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 19:03 293° 286° 10.7 19:08 287° - - - F
17 ก.ค. 19:03 293° 10° 281° 34.7 19:52 284° 19:25 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:50 285° 277° 21.0 19:11 279° - - - F
16 ส.ค. 18:49 285° 13° 270° 44.9 19:49 275° 19:16 272° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:26 274° -1° 272° 4.8 18:26 272° - - - F
14 ก.ย. 18:25 274° 265° 28.7 19:03 268° 18:42 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:59 262° 260° 10.9 18:18 262° - - - F
14 ต.ค. 17:59 262° 12° 253° 34.9 18:57 258° 18:24 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:42 251° 250° 16.9 18:19 253° 17:58 252° C
13 พ.ย. 17:42 251° 17° 244° 40.9 19:05 252° 18:19 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:42 246° 250° 0.2 17:48 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:43 246° 11° 245° 24.2 18:40 250° 18:08 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:58 111° 19° 119° -37.2 05:23 110° 06:16 10° 114° A
20 ม.ค. 06:58 111° 111° -13.2 06:20 108° 06:41 110° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:48 102° 12° 108° -24.0 05:51 103° 06:23 106° A
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:26 91° 15° 103° -34.1 05:17 97° 05:55 100° A
20 มี.ค. 06:25 90° 93° -10.2 06:06 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:02 79° 17° 96° -43.9 04:41 89° 05:26 93° A
18 เม.ย. 06:01 78° 86° -19.9 05:29 84° 05:47 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:44 69° 10° 81° -29.5 04:56 77° 05:23 79° A
18 พ.ค. 05:44 69° -1° 74° -5.5 05:47 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:41 65° 15° 78° -39.4 04:29 72° 05:09 76° A
16 มิ.ย. 05:41 65° 72° -15.4 05:21 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:50 67° 10° 75° -26.6 05:00 71° 05:28 73° A
16 ก.ค. 05:50 67° -2° 72° -2.6 05:53 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:00 74° 17° 79° -39.9 04:40 73° 05:25 77° A
14 ส.ค. 06:00 74° 78° -15.9 05:32 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:07 85° 13° 87° -31.5 05:08 82° 05:41 85° A
13 ก.ย. 06:08 85° 87° -7.5 05:56 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:14 97° 10° 96° -24.8 05:29 92° 05:54 94° B
13 ต.ค. 06:15 98° -1° 96° -0.8 06:17 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:26 108° 18° 107° -42.3 05:02 99° 05:49 10° 103° A
11 พ.ย. 06:27 108° 105° -18.3 05:51 102° 06:11 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:44 114° 16° 114° -34.7 05:27 107° 06:10 111° A
11 ธ.ค. 06:45 114° 111° -10.7 06:19 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405