คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดกำแพงเพชร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:12 249° 11° 253° 22.0 19:07 257° 18:37 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:26 258° 262° 11.7 18:51 264° - - - F
20 ก.พ. 18:26 259° 19° 262° 35.7 19:53 269° 19:05 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:33 270° -1° 271° 2.0 18:33 271° - - - F
21 มี.ค. 18:33 270° 13° 272° 26.0 19:35 276° 19:00 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:38 282° 280° 16.7 19:16 282° 18:55 281° C
20 เม.ย. 18:38 282° 21° 280° 40.7 20:17 286° 19:22 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:46 291° 286° 7.6 18:59 287° - - - F
19 พ.ค. 18:47 291° 15° 284° 31.6 19:57 289° 19:18 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:56 295° 287° 21.9 19:34 289° 19:13 288° C
18 มิ.ย. 18:56 295° 19° 283° 45.9 20:24 288° 19:35 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:58 293° 286° 10.6 19:05 287° - - - F
17 ก.ค. 18:58 292° 11° 281° 34.6 19:50 284° 19:21 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:47 285° 277° 20.9 19:10 279° - - - F
16 ส.ค. 18:47 285° 14° 271° 44.9 19:49 275° 19:14 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:26 274° -1° 272° 4.8 18:27 272° - - - F
14 ก.ย. 18:25 274° 266° 28.8 19:05 268° 18:43 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:03 262° 261° 11.0 18:21 262° - - - F
14 ต.ค. 18:02 262° 13° 254° 35.0 19:01 259° 18:28 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:48 252° 251° 17.0 18:25 254° 18:04 252° C
13 พ.ย. 17:48 252° 17° 245° 41.0 19:11 252° 18:25 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:50 246° 251° 0.4 17:55 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:50 246° 11° 246° 24.4 18:47 251° 18:16 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:54 111° 19° 117° -37.3 05:19 109° 06:12 11° 113° A
20 ม.ค. 06:54 111° 110° -13.3 06:17 108° 06:37 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:47 102° 12° 107° -24.0 05:49 103° 06:21 105° A
19 ก.พ. 06:46 102° 99° -0.0 06:42 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:27 91° 15° 102° -34.1 05:17 97° 05:56 99° A
20 มี.ค. 06:27 90° 93° -10.1 06:07 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:06 79° 18° 95° -43.8 04:43 89° 05:29 10° 92° A
18 เม.ย. 06:05 79° 86° -19.8 05:32 84° 05:51 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:51 70° 11° 81° -29.4 05:01 77° 05:29 79° A
18 พ.ค. 05:51 69° -1° 74° -5.4 05:52 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:49 65° 16° 77° -39.2 04:35 73° 05:16 75° A
16 มิ.ย. 05:49 65° 73° -15.2 05:28 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:57 67° 10° 74° -26.4 05:07 71° 05:35 73° A
16 ก.ค. 05:58 67° -1° 72° -2.4 06:00 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:05 74° 17° 79° -39.8 04:46 74° 05:30 77° A
14 ส.ค. 06:06 75° 78° -15.8 05:37 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:10 85° 13° 86° -31.5 05:11 82° 05:44 84° A
13 ก.ย. 06:10 86° 87° -7.5 05:59 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:14 97° 95° -24.8 05:30 92° 05:54 94° B
13 ต.ค. 06:14 98° -1° 96° -0.8 06:17 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:23 107° 18° 105° -42.4 05:01 99° 05:46 10° 102° A
11 พ.ย. 06:23 108° 105° -18.4 05:49 102° 06:08 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:39 114° 16° 113° -34.8 05:23 107° 06:06 110° A
11 ธ.ค. 06:40 114° 110° -10.8 06:16 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405