คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดกระบี่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 04.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดกระบี่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:27 250° 11° 255° 22.2 19:18 257° 18:50 256° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:35 259° 263° 11.8 18:57 264° - - - F
20 ก.พ. 18:35 259° 18° 266° 35.8 19:56 269° 19:11 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:35 270° -1° 271° 2.0 18:35 271° - - - F
21 มี.ค. 18:35 270° 13° 274° 26.0 19:33 276° 19:01 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:33 281° 281° 16.6 19:11 282° 18:50 281° C
20 เม.ย. 18:33 282° 21° 283° 40.6 20:09 285° 19:16 12° 284° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:36 290° 286° 7.4 18:50 287° - - - F
19 พ.ค. 18:36 290° 15° 286° 31.4 19:47 288° 19:08 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:43 294° 287° 21.6 19:24 288° 19:01 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:47 292° 286° 10.4 18:57 286° - - - F
17 ก.ค. 18:47 292° 13° 282° 34.4 19:44 284° 19:12 283° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:40 284° 278° 20.8 19:07 278° - - - F
16 ส.ค. 18:40 284° 16° 273° 44.8 19:49 275° 19:11 274° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:26 274° 272° 4.8 18:28 272° - - - F
14 ก.ย. 18:25 274° 10° 267° 28.8 19:08 268° 18:44 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:10 262° 262° 11.1 18:28 262° - - - F
14 ต.ค. 18:09 262° 14° 257° 35.1 19:10 259° 18:36 258° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 18:02 252° 253° 17.3 18:37 254° 18:17 254° C
13 พ.ย. 18:02 252° 18° 249° 41.3 19:25 252° 18:39 10° 251° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:07 247° 252° 0.7 18:09 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:08 247° 11° 249° 24.7 19:02 251° 18:32 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดกระบี่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:43 111° 20° 113° -37.5 05:09 109° 06:02 11° 111° A
20 ม.ค. 06:43 110° 108° -13.5 06:08 107° 06:28 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:42 102° 13° 105° -24.1 05:43 103° 06:16 104° A
19 ก.พ. 06:41 101° 99° -0.1 06:39 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:29 91° 17° 99° -34.1 05:15 96° 05:56 98° A
20 มี.ค. 06:29 90° 92° -10.1 06:08 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:15 80° 20° 92° -43.7 04:46 89° 05:35 11° 91° A
18 เม.ย. 06:14 79° 85° -19.7 05:38 84° 05:58 85° B
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 06:06 70° 12° 79° -29.1 05:11 78° 05:41 79° A
18 พ.ค. 06:06 70° -1° 75° -5.1 06:05 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:07 66° 17° 75° -39.0 04:48 73° 05:32 75° A
16 มิ.ย. 06:07 66° 73° -15.0 05:42 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:14 68° 11° 73° -26.2 05:21 72° 05:50 73° A
16 ก.ค. 06:14 68° -1° 73° -2.2 06:13 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:17 75° 17° 76° -39.6 04:59 74° 05:42 76° A
14 ส.ค. 06:17 75° 78° -15.6 05:48 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:15 85° 13° 84° -31.4 05:19 82° 05:50 83° A
13 ก.ย. 06:15 86° 86° -7.4 06:04 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:12 97° 94° -24.9 05:31 92° 05:54 93° B
13 ต.ค. 06:12 98° -2° 96° -0.9 06:16 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:15 107° 17° 102° -42.5 04:58 98° 05:40 100° A
11 พ.ย. 06:15 107° 103° -18.5 05:44 102° 06:01 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:27 113° 16° 109° -35.0 05:15 106° 05:55 108° A
11 ธ.ค. 06:27 113° 108° -11.0 06:06 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405