คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 16.0′ เหนือ ลองจิจูด 97° 56.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:14 249° 12° 252° 22.0 19:11 257° 18:39 254° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:30 258° 261° 11.7 18:56 263° - - - F
20 ก.พ. 18:30 259° 19° 261° 35.7 19:59 269° 19:10 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:39 270° -1° 271° 2.1 18:40 271° - - - F
21 มี.ค. 18:39 271° 13° 271° 26.1 19:43 276° 19:07 273° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:47 282° 280° 16.9 19:26 283° 19:04 281° C
20 เม.ย. 18:47 282° 21° 279° 40.9 20:27 286° 19:31 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:57 291° 286° 7.7 19:09 287° - - - F
19 พ.ค. 18:57 291° 14° 284° 31.8 20:07 289° 19:29 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 19:08 295° 287° 22.1 19:44 289° 19:24 288° C
18 มิ.ย. 19:08 295° 18° 282° 46.1 20:34 288° 19:46 10° 284° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 19:10 293° 286° 10.8 19:15 287° - - - F
17 ก.ค. 19:09 293° 10° 281° 34.8 19:59 284° 19:32 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:57 285° 277° 21.1 19:19 279° - - - F
16 ส.ค. 18:56 285° 13° 270° 45.1 19:57 275° 19:23 272° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:33 274° -1° 272° 4.9 18:34 272° - - - F
14 ก.ย. 18:32 274° 265° 28.9 19:11 268° 18:49 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:07 262° 260° 11.0 18:26 262° - - - F
14 ต.ค. 18:06 262° 12° 253° 35.0 19:05 258° 18:32 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:51 252° 250° 17.1 18:28 253° 18:07 252° C
13 พ.ย. 17:50 251° 17° 244° 41.1 19:14 252° 18:27 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:51 246° 250° 0.4 17:57 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:51 246° 11° 245° 24.4 18:49 250° 18:17 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 07:05 111° 19° 119° -37.1 05:30 109° 06:23 10° 114° A
20 ม.ค. 07:05 111° 111° -13.1 06:27 108° 06:48 110° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:55 102° 12° 108° -23.8 05:58 103° 06:30 106° A
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:34 91° 15° 102° -34.0 05:24 97° 06:03 100° A
20 มี.ค. 06:33 90° 93° -10.0 06:14 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:10 79° 18° 95° -43.8 04:49 89° 05:34 92° A
18 เม.ย. 06:09 78° 86° -19.8 05:37 84° 05:55 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:53 69° 10° 81° -29.3 05:04 77° 05:31 79° A
18 พ.ค. 05:53 69° -1° 74° -5.3 05:55 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:50 65° 15° 78° -39.2 04:37 73° 05:18 75° A
16 มิ.ย. 05:50 65° 72° -15.2 05:30 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:58 67° 10° 74° -26.4 05:09 71° 05:36 73° A
16 ก.ค. 05:59 67° -2° 72° -2.4 06:02 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:08 74° 17° 79° -39.7 04:49 73° 05:33 77° A
14 ส.ค. 06:09 74° 78° -15.7 05:40 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:15 85° 13° 87° -31.4 05:16 82° 05:49 84° A
13 ก.ย. 06:15 85° 87° -7.4 06:04 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:21 97° 96° -24.7 05:37 92° 06:02 94° B
13 ต.ค. 06:22 98° -1° 96° -0.7 06:25 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:33 108° 18° 106° -42.2 05:09 99° 05:56 10° 103° A
11 พ.ย. 06:33 108° 105° -18.2 05:59 102° 06:18 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:51 114° 16° 114° -34.6 05:34 107° 06:16 110° A
11 ธ.ค. 06:51 114° 111° -10.6 06:26 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405