คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดมหาสารคาม

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 18.0′ ตะวันออก

  • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
  • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
  • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
  • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
  • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
  • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
    • A - เห็นได้ง่าย
    • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
    • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
    • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
    • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
    • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดมหาสารคาม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 17:58 249° 11° 253° 21.7 18:51 257° 18:21 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:11 258° 262° 11.4 18:35 264° - - - F
20 ก.พ. 18:11 259° 19° 262° 35.4 19:37 269° 18:49 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:18 270° -1° 271° 1.7 18:17 271° - - - F
21 มี.ค. 18:18 270° 13° 272° 25.7 19:19 276° 18:45 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:23 282° 280° 16.4 19:00 282° 18:39 281° C
20 เม.ย. 18:23 282° 21° 280° 40.5 20:01 286° 19:06 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:31 291° 286° 7.3 18:43 287° - - - F
19 พ.ค. 18:31 291° 15° 285° 31.3 19:41 289° 19:02 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:40 295° 287° 21.6 19:17 289° 18:57 288° C
18 มิ.ย. 18:41 295° 19° 283° 45.6 20:08 288° 19:19 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:43 293° 286° 10.3 18:49 287° - - - F
17 ก.ค. 18:43 292° 11° 281° 34.3 19:34 284° 19:05 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:32 285° 277° 20.7 18:54 279° - - - F
16 ส.ค. 18:31 285° 14° 271° 44.6 19:34 275° 18:59 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:11 274° -1° 272° 4.5 18:11 272° - - - F
14 ก.ย. 18:10 274° 266° 28.5 18:49 268° 18:27 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:48 262° 261° 10.7 18:06 262° - - - F
14 ต.ค. 17:47 262° 13° 254° 34.7 18:46 259° 18:13 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:33 252° 251° 16.8 18:09 254° 17:49 253° C
13 พ.ย. 17:33 252° 17° 245° 40.8 18:56 252° 18:10 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:35 246° 251° 0.1 17:40 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:36 246° 11° 247° 24.1 18:32 251° 18:01 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดมหาสารคาม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:38 111° 20° 117° -37.6 05:03 109° 05:56 11° 113° A
20 ม.ค. 06:38 111° 110° -13.6 06:00 108° 06:22 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:31 102° 12° 107° -24.2 05:33 103° 06:05 105° A
19 ก.พ. 06:31 102° 99° -0.3 06:26 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:12 91° 16° 102° -34.4 05:01 97° 05:40 99° A
20 มี.ค. 06:11 90° 93° -10.4 05:51 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 18 เม.ย. 05:50 79° 86° -20.1 05:17 84° 05:35 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:36 70° 11° 81° -29.6 04:45 78° 05:14 79° A
18 พ.ค. 05:36 69° -1° 74° -5.6 05:37 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:35 65° 16° 77° -39.5 04:19 73° 05:01 75° A
16 มิ.ย. 05:35 65° 73° -15.5 05:12 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:43 67° 11° 74° -26.7 04:51 71° 05:20 73° A
16 ก.ค. 05:43 67° -1° 72° -2.7 05:44 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:51 74° 17° 79° -40.0 04:31 74° 05:15 77° A
14 ส.ค. 05:51 75° 78° -16.0 05:21 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:55 85° 13° 86° -31.8 04:56 82° 05:28 84° A
13 ก.ย. 05:55 86° 86° -7.8 05:43 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 05:58 97° 10° 95° -25.1 05:14 92° 05:39 94° B
13 ต.ค. 05:59 98° -1° 96° -1.1 06:01 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:07 107° 18° 105° -42.6 04:45 99° 05:31 10° 102° A
11 พ.ย. 06:08 108° 104° -18.6 05:33 102° 05:53 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:24 114° 16° 113° -35.1 05:07 106° 05:50 110° A
11 ธ.ค. 06:24 114° 110° -11.1 05:59 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405