คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดนครพนม

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 24.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดนครพนม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 17:50 249° 11° 253° 21.6 18:44 257° 18:14 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:04 258° 262° 11.3 18:28 263° - - - F
20 ก.พ. 18:04 259° 19° 262° 35.3 19:31 269° 18:43 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:12 270° -1° 271° 1.6 18:11 271° - - - F
21 มี.ค. 18:12 270° 13° 272° 25.6 19:13 276° 18:39 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:18 282° 280° 16.4 18:55 282° 18:34 281° C
20 เม.ย. 18:18 282° 21° 280° 40.4 19:56 286° 19:02 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:27 291° 286° 7.2 18:38 287° - - - F
19 พ.ค. 18:27 291° 14° 284° 31.2 19:36 289° 18:58 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:37 295° 287° 21.5 19:13 289° 18:53 288° C
18 มิ.ย. 18:37 295° 18° 282° 45.5 20:03 288° 19:15 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:39 293° 286° 10.3 18:44 287° - - - F
17 ก.ค. 18:39 293° 11° 281° 34.3 19:29 284° 19:01 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:27 285° 277° 20.6 18:49 279° - - - F
16 ส.ค. 18:26 285° 14° 271° 44.6 19:28 275° 18:54 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:05 274° -1° 272° 4.4 18:05 272° - - - F
14 ก.ย. 18:04 274° 266° 28.4 18:43 268° 18:21 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:41 262° 261° 10.6 17:59 262° - - - F
14 ต.ค. 17:40 262° 12° 254° 34.6 18:38 259° 18:06 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:26 252° 251° 16.7 18:02 254° 17:42 252° D
13 พ.ย. 17:26 251° 17° 245° 40.7 18:48 252° 18:02 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 12 ธ.ค. 17:28 246° 11° 246° 24.0 18:24 251° 17:52 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดนครพนม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:34 111° 19° 118° -37.6 04:58 109° 05:52 11° 113° A
20 ม.ค. 06:34 111° 111° -13.6 05:56 108° 06:17 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:26 102° 12° 108° -24.3 05:28 103° 06:00 106° A
19 ก.พ. 06:26 102° 99° -0.3 06:20 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:06 91° 15° 102° -34.5 04:55 97° 05:35 99° A
20 มี.ค. 06:06 90° 93° -10.5 05:45 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 18 เม.ย. 05:43 79° 86° -20.2 05:10 84° 05:28 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:28 70° 11° 81° -29.7 04:38 77° 05:06 79° A
18 พ.ค. 05:28 69° -1° 74° -5.7 05:29 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:26 65° 16° 77° -39.6 04:12 73° 04:53 75° A
16 มิ.ย. 05:26 65° 73° -15.6 05:04 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:34 67° 10° 74° -26.8 04:43 71° 05:12 73° A
16 ก.ค. 05:35 67° -1° 72° -2.8 05:36 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:43 74° 17° 79° -40.2 04:23 74° 05:08 77° A
14 ส.ค. 05:43 74° 78° -16.1 05:14 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:48 85° 13° 86° -31.9 04:49 82° 05:22 84° A
13 ก.ย. 05:49 86° 87° -7.9 05:37 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 05:53 97° 10° 96° -25.2 05:08 92° 05:33 94° B
13 ต.ค. 05:53 98° -1° 96° -1.2 05:56 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:03 108° 18° 106° -42.7 04:40 99° 05:26 10° 102° A
11 พ.ย. 06:03 108° 105° -18.7 05:28 102° 05:48 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:20 114° 16° 113° -35.1 05:03 107° 05:46 110° A
11 ธ.ค. 06:20 114° 110° -11.1 05:55 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405