คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดนครราชสีมา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:04 250° 11° 253° 21.9 18:58 257° 18:28 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:17 259° 262° 11.5 18:41 264° - - - F
20 ก.พ. 18:17 259° 19° 263° 35.5 19:42 269° 18:55 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:22 270° -1° 271° 1.8 18:22 271° - - - F
21 มี.ค. 18:22 270° 13° 272° 25.8 19:23 276° 18:49 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:26 282° 280° 16.5 19:04 282° 18:43 281° C
20 เม.ย. 18:26 282° 21° 280° 40.5 20:04 286° 19:10 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:33 290° 286° 7.4 18:46 287° - - - F
19 พ.ค. 18:34 291° 15° 285° 31.4 19:44 289° 19:05 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:43 294° 287° 21.6 19:21 289° 19:00 288° C
18 มิ.ย. 18:43 295° 19° 283° 45.6 20:11 288° 19:22 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:45 292° 286° 10.4 18:52 286° - - - F
17 ก.ค. 18:45 292° 11° 281° 34.4 19:37 284° 19:08 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:35 285° 277° 20.7 18:59 279° - - - F
16 ส.ค. 18:34 284° 14° 271° 44.7 19:38 275° 19:03 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:15 274° -1° 272° 4.6 18:16 272° - - - F
14 ก.ย. 18:14 274° 266° 28.6 18:54 268° 18:32 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:53 262° 261° 10.8 18:11 262° - - - F
14 ต.ค. 17:52 262° 13° 255° 34.8 18:52 259° 18:19 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:40 252° 252° 16.9 18:16 254° 17:56 253° C
13 พ.ย. 17:40 252° 17° 246° 40.9 19:03 252° 18:16 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:42 246° 251° 0.2 17:46 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:43 246° 11° 247° 24.2 18:38 251° 18:07 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:41 111° 20° 116° -37.5 05:06 109° 05:59 11° 113° A
20 ม.ค. 06:41 111° 110° -13.5 06:04 107° 06:25 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:35 102° 12° 107° -24.2 05:36 103° 06:09 105° A
19 ก.พ. 06:34 102° 99° -0.2 06:30 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:17 91° 16° 101° -34.3 05:05 97° 05:45 99° A
20 มี.ค. 06:16 90° 93° -10.3 05:56 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 05:57 79° 19° 94° -44.0 04:32 89° 05:19 10° 92° A
18 เม.ย. 05:56 79° 86° -20.0 05:22 84° 05:41 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:43 70° 11° 80° -29.5 04:51 78° 05:20 79° A
18 พ.ค. 05:43 70° -1° 74° -5.5 05:43 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:42 66° 16° 77° -39.4 04:26 73° 05:08 75° A
16 มิ.ย. 05:42 66° 73° -15.4 05:19 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:49 67° 11° 74° -26.6 04:58 71° 05:27 73° A
16 ก.ค. 05:50 68° -1° 72° -2.6 05:51 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:57 74° 17° 78° -39.9 04:37 74° 05:21 76° A
14 ส.ค. 05:57 75° 78° -15.9 05:27 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:00 85° 13° 86° -31.7 05:01 82° 05:34 84° A
13 ก.ย. 06:00 86° 86° -7.7 05:48 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:02 97° 95° -25.0 05:19 92° 05:43 94° B
13 ต.ค. 06:03 98° -1° 96° -1.0 06:05 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:10 107° 18° 104° -42.6 04:49 99° 05:34 10° 102° A
11 พ.ย. 06:11 108° 104° -18.6 05:37 102° 05:56 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:26 113° 16° 112° -35.0 05:11 106° 05:53 109° A
11 ธ.ค. 06:27 114° 110° -11.0 06:03 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405