คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดนราธิวาส

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:18 250° 11° 256° 22.1 19:07 258° 18:40 257° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:25 259° 263° 11.6 18:46 264° - - - F
20 ก.พ. 18:25 259° 18° 266° 35.6 19:44 269° 19:00 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:23 270° -1° 271° 1.8 18:22 271° - - - F
21 มี.ค. 18:23 270° 13° 274° 25.8 19:20 276° 18:49 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:20 281° 281° 16.4 18:57 282° 18:37 281° C
20 เม.ย. 18:20 282° 21° 284° 40.4 19:55 285° 19:02 11° 284° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:22 290° 286° 7.2 18:36 286° - - - F
19 พ.ค. 18:22 290° 15° 287° 31.2 19:33 288° 18:54 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:28 294° 287° 21.4 19:10 288° 18:47 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:32 292° 286° 10.2 18:43 286° - - - F
17 ก.ค. 18:32 291° 13° 282° 34.2 19:30 284° 18:58 283° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:27 284° 278° 20.6 18:54 278° - - - F
16 ส.ค. 18:27 284° 16° 273° 44.6 19:36 275° 18:58 274° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:14 274° 272° 4.6 18:16 272° - - - F
14 ก.ย. 18:13 274° 10° 267° 28.6 18:56 268° 18:32 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:59 262° 262° 10.9 18:17 262° - - - F
14 ต.ค. 17:58 262° 14° 257° 34.9 19:00 259° 18:26 258° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:52 252° 253° 17.1 18:27 254° 18:08 254° C
13 พ.ย. 17:52 252° 18° 249° 41.1 19:15 253° 18:29 10° 251° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:58 247° 252° 0.5 18:00 252° - - - F
12 ธ.ค. 17:59 247° 11° 250° 24.5 18:52 251° 18:22 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:29 110° 20° 112° -37.7 04:55 108° 05:47 11° 110° A
20 ม.ค. 06:29 110° 108° -13.7 05:54 107° 06:14 107° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:29 102° 13° 104° -24.3 05:29 103° 06:02 103° A
19 ก.พ. 06:28 101° 98° -0.3 06:25 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:18 91° 17° 98° -34.3 05:02 96° 05:44 97° A
20 มี.ค. 06:17 90° 92° -10.3 05:56 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:04 80° 21° 91° -43.9 04:34 89° 05:24 11° 90° A
18 เม.ย. 06:04 79° 85° -19.9 05:27 84° 05:47 85° B
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:56 71° 12° 79° -29.3 05:00 78° 05:32 79° A
18 พ.ค. 05:56 70° 75° -5.3 05:54 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:58 66° 18° 75° -39.1 04:38 73° 05:23 10° 74° A
16 มิ.ย. 05:58 66° 72° -15.1 05:32 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:05 68° 11° 73° -26.3 05:11 72° 05:41 72° A
16 ก.ค. 06:05 68° 73° -2.3 06:03 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:07 75° 18° 76° -39.7 04:48 74° 05:32 75° A
14 ส.ค. 06:07 75° 78° -15.7 05:37 77° 05:54 77° E
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:04 85° 13° 84° -31.6 05:07 82° 05:39 83° A
13 ก.ย. 06:04 86° 86° -7.6 05:52 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 05:59 97° 93° -25.1 05:19 92° 05:41 93° B
13 ต.ค. 05:59 98° -2° 96° -1.1 06:03 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:01 107° 17° 101° -42.8 04:45 98° 05:27 100° A
11 พ.ย. 06:01 107° 103° -18.7 05:31 102° 05:48 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:12 113° 15° 109° -35.3 05:01 106° 05:41 107° A
11 ธ.ค. 06:13 113° 108° -11.3 05:52 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405