คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดหนองบัวลำภู

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 25.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:00 249° 11° 253° 21.8 18:54 257° 18:24 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:14 258° 262° 11.5 18:38 263° - - - F
20 ก.พ. 18:14 259° 19° 262° 35.5 19:41 269° 18:53 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:21 270° -1° 271° 1.8 18:21 271° - - - F
21 มี.ค. 18:21 270° 13° 272° 25.8 19:23 276° 18:49 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:27 282° 280° 16.5 19:05 282° 18:44 281° C
20 เม.ย. 18:27 282° 21° 280° 40.5 20:05 286° 19:11 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:36 291° 286° 7.4 18:48 287° - - - F
19 พ.ค. 18:36 291° 15° 284° 31.4 19:46 289° 19:07 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:46 295° 287° 21.7 19:23 289° 19:02 288° C
18 มิ.ย. 18:46 295° 19° 283° 45.7 20:13 288° 19:25 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:48 293° 286° 10.4 18:54 287° - - - F
17 ก.ค. 18:48 293° 11° 281° 34.4 19:39 284° 19:10 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:36 285° 277° 20.7 18:59 279° - - - F
16 ส.ค. 18:36 285° 14° 271° 44.7 19:38 275° 19:03 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:15 274° -1° 272° 4.6 18:15 272° - - - F
14 ก.ย. 18:14 274° 266° 28.6 18:53 268° 18:31 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:51 262° 261° 10.8 18:09 262° - - - F
14 ต.ค. 17:50 262° 12° 254° 34.8 18:48 258° 18:16 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:36 252° 251° 16.8 18:12 254° 17:52 252° C
13 พ.ย. 17:35 251° 17° 245° 40.8 18:58 252° 18:12 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:37 246° 251° 0.1 17:42 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:37 246° 11° 246° 24.2 18:34 251° 18:02 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:44 111° 19° 118° -37.5 05:08 109° 06:01 11° 113° A
20 ม.ค. 06:44 111° 110° -13.5 06:06 108° 06:27 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:36 102° 12° 107° -24.2 05:37 103° 06:10 105° A
19 ก.พ. 06:35 102° 99° -0.2 06:30 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:16 91° 15° 102° -34.3 05:05 97° 05:44 99° A
20 มี.ค. 06:15 90° 93° -10.3 05:55 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 18 เม.ย. 05:53 79° 86° -20.0 05:20 84° 05:38 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:38 70° 11° 81° -29.6 04:48 77° 05:16 79° A
18 พ.ค. 05:38 69° -1° 74° -5.6 05:39 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:36 65° 16° 77° -39.5 04:22 73° 05:03 75° A
16 มิ.ย. 05:36 65° 73° -15.5 05:14 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:44 67° 10° 74° -26.6 04:54 71° 05:22 73° A
16 ก.ค. 05:45 67° -1° 72° -2.6 05:47 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:53 74° 17° 79° -40.0 04:33 74° 05:17 77° A
14 ส.ค. 05:53 75° 78° -16.0 05:24 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:58 85° 13° 86° -31.7 04:59 82° 05:32 84° A
13 ก.ย. 05:58 86° 87° -7.7 05:46 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:02 97° 10° 96° -25.0 05:18 92° 05:43 94° B
13 ต.ค. 06:03 98° -1° 96° -1.0 06:05 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:12 108° 18° 105° -42.6 04:49 99° 05:35 10° 102° A
11 พ.ย. 06:13 108° 105° -18.6 05:38 102° 05:57 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:29 114° 16° 113° -35.0 05:12 107° 05:55 110° A
11 ธ.ค. 06:29 114° 110° -11.0 06:05 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405