คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดพัทลุง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 05.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:23 250° 11° 256° 22.2 19:13 257° 18:45 257° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:31 259° 263° 11.7 18:52 264° - - - F
20 ก.พ. 18:31 259° 18° 266° 35.7 19:51 269° 19:07 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:30 270° -1° 271° 1.9 18:30 271° - - - F
21 มี.ค. 18:30 270° 13° 274° 25.9 19:28 276° 18:56 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:28 281° 281° 16.5 19:06 282° 18:45 281° C
20 เม.ย. 18:28 282° 21° 283° 40.5 20:04 285° 19:11 11° 284° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:31 290° 286° 7.3 18:45 287° - - - F
19 พ.ค. 18:31 290° 15° 286° 31.3 19:42 288° 19:02 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:37 294° 287° 21.6 19:19 288° 18:56 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:41 292° 286° 10.3 18:52 286° - - - F
17 ก.ค. 18:41 292° 13° 282° 34.3 19:38 284° 19:07 283° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:35 284° 278° 20.7 19:02 278° - - - F
16 ส.ค. 18:35 284° 16° 273° 44.7 19:44 275° 19:06 274° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:21 274° 272° 4.7 18:23 272° - - - F
14 ก.ย. 18:21 274° 10° 267° 28.7 19:03 268° 18:40 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:05 262° 262° 11.0 18:24 262° - - - F
14 ต.ค. 18:05 262° 14° 257° 35.0 19:06 259° 18:32 258° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:58 252° 253° 17.2 18:33 254° 18:13 254° C
13 พ.ย. 17:58 252° 18° 249° 41.2 19:21 253° 18:35 10° 251° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:03 247° 252° 0.6 18:05 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:04 247° 11° 249° 24.6 18:57 251° 18:28 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:38 111° 20° 113° -37.6 05:04 109° 05:56 11° 111° A
20 ม.ค. 06:38 110° 108° -13.6 06:03 107° 06:22 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:37 102° 13° 105° -24.2 05:38 103° 06:10 104° A
19 ก.พ. 06:36 101° 99° -0.2 06:33 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:25 91° 17° 99° -34.2 05:10 96° 05:51 98° A
20 มี.ค. 06:24 90° 92° -10.2 06:03 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:10 80° 21° 92° -43.8 04:41 89° 05:31 11° 90° A
18 เม.ย. 06:10 79° 85° -19.8 05:34 84° 05:54 85° B
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 06:02 71° 12° 79° -29.2 05:07 78° 05:37 79° A
18 พ.ค. 06:02 70° 75° -5.2 06:00 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:03 66° 17° 75° -39.0 04:44 73° 05:28 74° A
16 มิ.ย. 06:03 66° 73° -15.0 05:38 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:10 68° 11° 73° -26.2 05:17 72° 05:46 73° A
16 ก.ค. 06:10 68° -1° 73° -2.2 06:09 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:13 75° 17° 76° -39.7 04:54 74° 05:38 76° A
14 ส.ค. 06:13 75° 78° -15.7 05:43 77° 06:00 77° E
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:11 85° 13° 84° -31.5 05:14 82° 05:45 83° A
13 ก.ย. 06:10 86° 86° -7.5 05:59 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:07 97° 94° -25.0 05:26 92° 05:49 93° B
13 ต.ค. 06:07 98° -2° 96° -1.0 06:11 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:09 107° 17° 101° -42.6 04:53 98° 05:35 100° A
11 พ.ย. 06:10 107° 103° -18.6 05:39 102° 05:56 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:21 113° 16° 109° -35.1 05:10 106° 05:50 107° A
11 ธ.ค. 06:22 113° 108° -11.1 06:01 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405