คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดปราจีนบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 22.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:09 250° 11° 254° 21.9 19:02 257° 18:32 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:20 259° 262° 11.6 18:44 264° - - - F
20 ก.พ. 18:21 259° 19° 263° 35.6 19:46 269° 18:58 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:25 270° -1° 271° 1.8 18:25 271° - - - F
21 มี.ค. 18:25 270° 13° 272° 25.8 19:26 276° 18:52 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:29 282° 280° 16.5 19:06 282° 18:45 281° C
20 เม.ย. 18:29 282° 21° 281° 40.5 20:06 286° 19:12 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:35 290° 286° 7.4 18:48 287° - - - F
19 พ.ค. 18:35 291° 15° 285° 31.4 19:45 288° 19:06 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:44 294° 287° 21.7 19:22 289° 19:01 288° C
18 มิ.ย. 18:44 294° 19° 283° 45.7 20:13 287° 19:24 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:47 292° 286° 10.4 18:54 286° - - - F
17 ก.ค. 18:47 292° 11° 281° 34.4 19:40 284° 19:10 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:37 285° 277° 20.7 19:01 279° - - - F
16 ส.ค. 18:36 284° 14° 271° 44.7 19:41 275° 19:05 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:18 274° 272° 4.6 18:19 272° - - - F
14 ก.ย. 18:17 274° 266° 28.6 18:57 268° 18:35 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:57 262° 261° 10.9 18:15 262° - - - F
14 ต.ค. 17:56 262° 13° 255° 34.9 18:55 259° 18:22 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:44 252° 252° 17.0 18:20 254° 18:00 253° C
13 พ.ย. 17:44 252° 17° 246° 41.0 19:07 252° 18:21 10° 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:47 246° 251° 0.3 17:51 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:47 246° 11° 247° 24.3 18:43 251° 18:12 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:43 111° 20° 116° -37.5 05:08 109° 06:00 11° 112° A
20 ม.ค. 06:43 111° 110° -13.5 06:06 107° 06:26 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:37 102° 12° 107° -24.2 05:39 103° 06:11 105° A
19 ก.พ. 06:37 102° 99° -0.2 06:32 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:20 91° 16° 101° -34.3 05:08 96° 05:48 99° A
20 มี.ค. 06:19 90° 93° -10.3 05:59 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:00 79° 19° 94° -43.9 04:35 89° 05:23 10° 92° A
18 เม.ย. 06:00 79° 86° -19.9 05:25 84° 05:45 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:47 70° 11° 80° -29.4 04:55 78° 05:24 79° A
18 พ.ค. 05:47 70° -1° 74° -5.4 05:47 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:46 66° 16° 77° -39.3 04:30 73° 05:12 75° A
16 มิ.ย. 05:47 66° 73° -15.3 05:23 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:54 67° 11° 74° -26.5 05:02 71° 05:31 73° A
16 ก.ค. 05:54 68° -1° 73° -2.5 05:55 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:01 74° 17° 78° -39.9 04:41 74° 05:25 76° A
14 ส.ค. 06:01 75° 78° -15.9 05:32 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:03 85° 13° 85° -31.6 05:05 82° 05:37 84° A
13 ก.ย. 06:03 86° 86° -7.6 05:52 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:05 97° 95° -25.0 05:22 92° 05:46 94° B
13 ต.ค. 06:05 98° -1° 96° -1.0 06:08 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:12 107° 18° 104° -42.6 04:51 98° 05:36 10° 101° A
11 พ.ย. 06:13 108° 104° -18.6 05:40 102° 05:58 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:27 113° 16° 112° -35.0 05:13 106° 05:54 109° A
11 ธ.ค. 06:28 113° 110° -11.0 06:04 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405