คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 11° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 48.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:18 250° 11° 254° 22.1 19:10 257° 18:41 256° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:29 259° 263° 11.7 18:52 264° - - - F
20 ก.พ. 18:29 259° 19° 264° 35.7 19:52 269° 19:06 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:32 270° -1° 271° 1.9 18:31 271° - - - F
21 มี.ค. 18:32 270° 13° 273° 25.9 19:31 276° 18:58 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:33 282° 280° 16.6 19:11 282° 18:50 281° C
20 เม.ย. 18:33 282° 21° 282° 40.6 20:10 285° 19:16 12° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:38 290° 286° 7.4 18:51 287° - - - F
19 พ.ค. 18:38 290° 15° 285° 31.4 19:49 288° 19:10 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:46 294° 287° 21.7 19:26 289° 19:04 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:49 292° 286° 10.4 18:58 286° - - - F
17 ก.ค. 18:49 292° 12° 281° 34.4 19:44 284° 19:13 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:41 285° 277° 20.8 19:06 278° - - - F
16 ส.ค. 18:40 284° 15° 272° 44.8 19:46 275° 19:10 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:23 274° 272° 4.7 18:25 272° - - - F
14 ก.ย. 18:23 274° 266° 28.7 19:04 268° 18:41 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:04 262° 261° 11.0 18:23 262° - - - F
14 ต.ค. 18:03 262° 13° 256° 35.0 19:04 259° 18:30 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:53 252° 252° 17.1 18:29 254° 18:09 253° C
13 พ.ย. 17:53 252° 18° 247° 41.1 19:16 252° 18:30 10° 250° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:57 247° 251° 0.5 18:01 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:58 247° 11° 248° 24.5 18:52 251° 18:22 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:46 111° 20° 115° -37.5 05:11 109° 06:03 11° 112° A
20 ม.ค. 06:46 111° 109° -13.4 06:09 107° 06:29 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:41 102° 13° 106° -24.1 05:43 103° 06:15 104° A
19 ก.พ. 06:41 102° 99° -0.1 06:37 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:26 91° 16° 100° -34.2 05:13 96° 05:54 98° A
20 มี.ค. 06:25 90° 92° -10.2 06:05 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:08 79° 20° 93° -43.8 04:42 89° 05:30 11° 91° A
18 เม.ย. 06:08 79° 86° -19.8 05:33 84° 05:52 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:57 70° 11° 80° -29.3 05:04 78° 05:33 79° A
18 พ.ค. 05:57 70° -1° 75° -5.3 05:57 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:57 66° 17° 76° -39.1 04:40 73° 05:22 75° A
16 มิ.ย. 05:57 66° 73° -15.1 05:33 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:04 68° 11° 74° -26.3 05:12 71° 05:41 73° A
16 ก.ค. 06:04 68° -1° 73° -2.3 06:05 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:10 75° 17° 77° -39.7 04:51 74° 05:34 76° A
14 ส.ค. 06:10 75° 78° -15.7 05:40 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:10 85° 13° 85° -31.5 05:13 82° 05:45 84° A
13 ก.ย. 06:10 86° 86° -7.5 05:59 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:10 97° 95° -24.9 05:28 92° 05:51 93° B
13 ต.ค. 06:10 98° -2° 96° -0.9 06:14 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:16 107° 18° 103° -42.5 04:57 98° 05:41 10° 101° A
11 พ.ย. 06:16 107° 104° -18.5 05:44 102° 06:02 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:30 113° 16° 111° -35.0 05:16 106° 05:57 108° A
11 ธ.ค. 06:30 113° 109° -11.0 06:08 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405