คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดระนอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:26 250° 11° 255° 22.2 19:17 257° 18:48 256° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:35 259° 263° 11.8 18:57 264° - - - F
20 ก.พ. 18:35 259° 19° 265° 35.8 19:57 269° 19:11 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:36 270° -1° 271° 2.0 18:36 271° - - - F
21 มี.ค. 18:36 270° 13° 273° 26.0 19:35 276° 19:03 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:36 281° 281° 16.7 19:14 282° 18:53 281° C
20 เม.ย. 18:36 282° 21° 282° 40.7 20:13 285° 19:19 12° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:40 290° 286° 7.5 18:54 287° - - - F
19 พ.ค. 18:40 290° 15° 286° 31.5 19:51 288° 19:12 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:47 294° 287° 21.7 19:28 288° 19:05 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:51 292° 286° 10.5 19:00 286° - - - F
17 ก.ค. 18:51 292° 12° 282° 34.5 19:47 284° 19:16 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:44 284° 277° 20.9 19:10 278° - - - F
16 ส.ค. 18:43 284° 15° 272° 44.8 19:50 275° 19:13 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:28 274° 272° 4.8 18:29 272° - - - F
14 ก.ย. 18:27 274° 267° 28.8 19:09 268° 18:46 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:10 262° 261° 11.1 18:29 262° - - - F
14 ต.ค. 18:09 262° 13° 256° 35.1 19:10 259° 18:36 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 18:00 252° 253° 17.2 18:36 254° 18:16 253° C
13 พ.ย. 18:00 252° 18° 248° 41.2 19:24 252° 18:37 10° 250° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:05 247° 252° 0.6 18:08 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:06 247° 11° 249° 24.6 19:00 251° 18:30 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:47 111° 20° 114° -37.4 05:13 109° 06:05 11° 111° A
20 ม.ค. 06:47 110° 109° -13.4 06:12 107° 06:32 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:44 102° 13° 105° -24.0 05:46 103° 06:18 104° A
19 ก.พ. 06:44 102° 99° -0.0 06:41 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:31 91° 17° 100° -34.1 05:17 96° 05:58 98° A
20 มี.ค. 06:30 90° 92° -10.1 06:10 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:14 79° 20° 92° -43.7 04:47 89° 05:36 11° 91° A
18 เม.ย. 06:14 79° 86° -19.7 05:39 84° 05:58 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 06:04 70° 12° 80° -29.1 05:10 78° 05:40 79° A
18 พ.ค. 06:04 70° -1° 75° -5.1 06:04 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:05 66° 17° 76° -39.0 04:47 73° 05:30 75° A
16 มิ.ย. 06:05 66° 73° -15.0 05:40 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:12 68° 11° 73° -26.2 05:20 72° 05:49 73° A
16 ก.ค. 06:12 68° -1° 73° -2.2 06:12 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:16 75° 17° 77° -39.6 04:58 74° 05:41 76° A
14 ส.ค. 06:16 75° 78° -15.6 05:47 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:16 85° 13° 84° -31.4 05:19 82° 05:50 84° A
13 ก.ย. 06:15 86° 86° -7.4 06:04 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:14 97° 94° -24.8 05:32 92° 05:55 93° B
13 ต.ค. 06:14 98° -2° 96° -0.8 06:18 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:18 107° 17° 102° -42.5 05:00 98° 05:43 100° A
11 พ.ย. 06:18 107° 103° -18.5 05:47 102° 06:05 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:31 113° 16° 110° -35.0 05:19 106° 05:59 108° A
11 ธ.ค. 06:32 113° 109° -10.9 06:10 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405