คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดระยอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 40.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 17.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดระยอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:11 250° 11° 254° 22.0 19:03 257° 18:34 256° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:22 259° 262° 11.6 18:45 264° - - - F
20 ก.พ. 18:22 259° 19° 264° 35.6 19:46 269° 18:59 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:26 270° -1° 271° 1.8 18:25 271° - - - F
21 มี.ค. 18:26 270° 13° 273° 25.8 19:26 276° 18:52 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:28 282° 280° 16.5 19:05 282° 18:44 281° C
20 เม.ย. 18:28 282° 21° 281° 40.5 20:05 285° 19:11 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:33 290° 286° 7.4 18:46 287° - - - F
19 พ.ค. 18:33 290° 15° 285° 31.4 19:44 288° 19:05 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:42 294° 287° 21.6 19:21 289° 18:59 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:45 292° 286° 10.4 18:53 286° - - - F
17 ก.ค. 18:45 292° 12° 281° 34.4 19:39 284° 19:09 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:36 285° 277° 20.7 19:00 279° - - - F
16 ส.ค. 18:35 284° 15° 272° 44.7 19:41 275° 19:04 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:18 274° 272° 4.6 18:19 272° - - - F
14 ก.ย. 18:17 274° 266° 28.6 18:58 268° 18:35 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:58 262° 261° 10.9 18:16 262° - - - F
14 ต.ค. 17:57 262° 13° 255° 34.9 18:57 259° 18:24 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:46 252° 252° 17.0 18:22 254° 18:02 253° C
13 พ.ย. 17:46 252° 18° 247° 41.0 19:09 252° 18:23 10° 250° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:50 247° 251° 0.4 17:53 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:50 247° 11° 248° 24.4 18:45 251° 18:15 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดระยอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:41 111° 20° 115° -37.5 05:06 109° 05:59 11° 112° A
20 ม.ค. 06:41 111° 109° -13.5 06:04 107° 06:25 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:36 102° 13° 106° -24.2 05:38 103° 06:10 105° A
19 ก.พ. 06:36 102° 99° -0.2 06:32 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:20 91° 16° 100° -34.2 05:07 96° 05:48 99° A
20 มี.ค. 06:20 90° 93° -10.3 05:59 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:02 79° 19° 93° -43.9 04:36 89° 05:24 10° 91° A
18 เม.ย. 06:01 79° 86° -19.9 05:26 84° 05:46 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:50 70° 11° 80° -29.4 04:57 78° 05:26 79° A
18 พ.ค. 05:49 70° -1° 74° -5.4 05:49 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:49 66° 17° 76° -39.2 04:32 73° 05:15 75° A
16 มิ.ย. 05:49 66° 73° -15.2 05:26 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:57 68° 11° 74° -26.4 05:05 71° 05:34 73° A
16 ก.ค. 05:57 68° -1° 73° -2.4 05:57 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:03 75° 17° 78° -39.8 04:43 74° 05:27 76° A
14 ส.ค. 06:03 75° 78° -15.8 05:33 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:04 85° 13° 85° -31.6 05:06 82° 05:38 84° A
13 ก.ย. 06:04 86° 86° -7.6 05:53 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:05 97° 95° -25.0 05:22 92° 05:46 94° B
13 ต.ค. 06:05 98° -2° 96° -1.0 06:08 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:11 107° 18° 103° -42.6 04:51 98° 05:35 10° 101° A
11 พ.ย. 06:11 108° 104° -18.6 05:39 102° 05:57 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:25 113° 16° 111° -35.0 05:11 106° 05:52 109° A
11 ธ.ค. 06:26 113° 109° -11.0 06:03 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405