คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดร้อยเอ็ด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 40.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 17:56 249° 11° 253° 21.7 18:50 257° 18:20 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:10 258° 262° 11.4 18:34 264° - - - F
20 ก.พ. 18:10 259° 19° 262° 35.4 19:36 269° 18:48 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:16 270° -1° 271° 1.7 18:15 271° - - - F
21 มี.ค. 18:16 270° 13° 272° 25.7 19:17 276° 18:43 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:21 282° 280° 16.4 18:59 282° 18:38 281° C
20 เม.ย. 18:21 282° 21° 280° 40.4 19:59 286° 19:05 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:29 291° 286° 7.3 18:41 287° - - - F
19 พ.ค. 18:29 291° 15° 285° 31.3 19:39 289° 19:00 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:39 295° 287° 21.6 19:16 289° 18:55 288° C
18 มิ.ย. 18:39 295° 19° 283° 45.6 20:06 288° 19:18 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:41 293° 286° 10.3 18:47 287° - - - F
17 ก.ค. 18:41 292° 11° 281° 34.3 19:32 284° 19:04 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:30 285° 277° 20.6 18:53 279° - - - F
16 ส.ค. 18:29 285° 14° 271° 44.6 19:32 275° 18:57 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:09 274° -1° 272° 4.5 18:10 272° - - - F
14 ก.ย. 18:08 274° 266° 28.5 18:48 268° 18:26 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:46 262° 261° 10.7 18:04 262° - - - F
14 ต.ค. 17:46 262° 13° 254° 34.7 18:44 259° 18:12 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:32 252° 251° 16.8 18:08 254° 17:48 253° C
13 พ.ย. 17:32 252° 17° 245° 40.8 18:55 252° 18:09 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:34 246° 251° 0.1 17:38 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:35 246° 11° 247° 24.1 18:30 251° 17:59 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:37 111° 20° 117° -37.6 05:01 109° 05:54 11° 113° A
20 ม.ค. 06:37 111° 110° -13.6 05:59 108° 06:20 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:30 102° 12° 107° -24.3 05:31 103° 06:04 105° A
19 ก.พ. 06:29 102° 99° -0.3 06:24 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:11 91° 16° 102° -34.4 04:59 97° 05:39 99° A
20 มี.ค. 06:10 90° 93° -10.4 05:50 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 18 เม.ย. 05:49 79° 86° -20.1 05:15 84° 05:34 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:35 70° 11° 81° -29.6 04:44 78° 05:12 79° A
18 พ.ค. 05:35 70° -1° 74° -5.6 05:35 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:33 65° 16° 77° -39.5 04:18 73° 05:00 75° A
16 มิ.ย. 05:34 65° 73° -15.5 05:11 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:41 67° 11° 74° -26.7 04:50 71° 05:18 73° A
16 ก.ค. 05:42 67° -1° 72° -2.7 05:43 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:49 74° 17° 79° -40.1 04:29 74° 05:14 77° A
14 ส.ค. 05:49 75° 78° -16.0 05:20 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:53 85° 13° 86° -31.8 04:54 82° 05:27 84° A
13 ก.ย. 05:53 86° 86° -7.8 05:42 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 05:57 97° 10° 95° -25.1 05:13 92° 05:37 94° B
13 ต.ค. 05:57 98° -1° 96° -1.1 06:00 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:06 107° 18° 105° -42.7 04:43 99° 05:29 10° 102° A
11 พ.ย. 06:06 108° 104° -18.7 05:32 102° 05:51 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:22 114° 16° 113° -35.1 05:06 106° 05:48 110° A
11 ธ.ค. 06:22 114° 110° -11.1 05:58 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405