คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดสมุทรสาคร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 17.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสมุทรสาคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:14 250° 11° 254° 22.0 19:07 257° 18:37 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:25 259° 262° 11.7 18:49 264° - - - F
20 ก.พ. 18:25 259° 19° 263° 35.7 19:50 269° 19:03 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:30 270° -1° 271° 1.9 18:29 271° - - - F
21 มี.ค. 18:30 270° 13° 273° 25.9 19:30 276° 18:57 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:32 282° 280° 16.6 19:10 282° 18:49 281° C
20 เม.ย. 18:33 282° 21° 281° 40.6 20:10 286° 19:16 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:39 290° 286° 7.4 18:52 287° - - - F
19 พ.ค. 18:39 291° 15° 285° 31.4 19:49 288° 19:10 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:47 294° 287° 21.7 19:26 289° 19:05 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:50 292° 286° 10.5 18:58 286° - - - F
17 ก.ค. 18:50 292° 12° 281° 34.4 19:44 284° 19:14 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:41 285° 277° 20.8 19:05 279° - - - F
16 ส.ค. 18:40 284° 15° 271° 44.8 19:45 275° 19:09 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:22 274° 272° 4.7 18:23 272° - - - F
14 ก.ย. 18:21 274° 266° 28.7 19:02 268° 18:39 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:01 262° 261° 10.9 18:20 262° - - - F
14 ต.ค. 18:01 262° 13° 255° 34.9 19:00 259° 18:27 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:49 252° 252° 17.0 18:25 254° 18:05 253° C
13 พ.ย. 17:49 252° 18° 246° 41.0 19:12 252° 18:26 10° 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:52 247° 251° 0.4 17:56 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:53 246° 11° 247° 24.4 18:48 251° 18:17 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสมุทรสาคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:46 111° 20° 116° -37.4 05:11 109° 06:04 11° 112° A
20 ม.ค. 06:46 111° 110° -13.4 06:09 107° 06:30 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:41 102° 12° 106° -24.1 05:43 103° 06:15 105° A
19 ก.พ. 06:40 102° 99° -0.1 06:36 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:24 91° 16° 101° -34.2 05:12 96° 05:52 99° A
20 มี.ค. 06:24 90° 93° -10.2 06:03 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:05 79° 19° 94° -43.8 04:40 89° 05:27 10° 92° A
18 เม.ย. 06:05 79° 86° -19.9 05:30 84° 05:49 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:52 70° 11° 80° -29.3 05:00 78° 05:29 79° A
18 พ.ค. 05:52 70° -1° 74° -5.3 05:53 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:52 66° 16° 77° -39.2 04:35 73° 05:18 75° A
16 มิ.ย. 05:52 66° 73° -15.2 05:29 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:59 68° 11° 74° -26.4 05:08 71° 05:36 73° A
16 ก.ค. 05:59 68° -1° 73° -2.4 06:00 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:06 75° 17° 78° -39.8 04:46 74° 05:30 76° A
14 ส.ค. 06:06 75° 78° -15.8 05:37 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:08 85° 13° 85° -31.5 05:10 82° 05:42 84° A
13 ก.ย. 06:08 86° 86° -7.5 05:56 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:09 97° 95° -24.9 05:26 92° 05:50 94° B
13 ต.ค. 06:09 98° -2° 96° -0.9 06:12 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:16 107° 18° 104° -42.5 04:56 98° 05:40 10° 101° A
11 พ.ย. 06:16 108° 104° -18.5 05:44 102° 06:02 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:31 113° 16° 111° -35.0 05:16 106° 05:58 109° A
11 ธ.ค. 06:31 113° 109° -10.9 06:08 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405