คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดสมุทรสงคราม

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 24.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 00.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสมุทรสงคราม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:15 250° 11° 254° 22.0 19:08 257° 18:39 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:26 259° 262° 11.7 18:50 264° - - - F
20 ก.พ. 18:27 259° 19° 263° 35.7 19:51 269° 19:04 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:31 270° -1° 271° 1.9 18:31 271° - - - F
21 มี.ค. 18:31 270° 13° 273° 25.9 19:31 276° 18:58 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:33 282° 280° 16.6 19:11 282° 18:50 281° C
20 เม.ย. 18:34 282° 21° 281° 40.6 20:11 286° 19:17 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:39 290° 286° 7.5 18:53 287° - - - F
19 พ.ค. 18:40 291° 15° 285° 31.5 19:50 288° 19:11 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:48 294° 287° 21.7 19:27 289° 19:06 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:51 292° 286° 10.5 18:59 286° - - - F
17 ก.ค. 18:51 292° 12° 281° 34.5 19:45 284° 19:15 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:42 285° 277° 20.8 19:06 279° - - - F
16 ส.ค. 18:41 284° 15° 271° 44.8 19:46 275° 19:10 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:23 274° 272° 4.7 18:24 272° - - - F
14 ก.ย. 18:22 274° 266° 28.7 19:03 268° 18:40 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:02 262° 261° 11.0 18:21 262° - - - F
14 ต.ค. 18:02 262° 13° 255° 35.0 19:02 259° 18:28 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:50 252° 252° 17.1 18:27 254° 18:06 253° C
13 พ.ย. 17:50 252° 18° 246° 41.1 19:13 252° 18:27 10° 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:54 247° 251° 0.4 17:57 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:54 246° 11° 247° 24.4 18:49 251° 18:19 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสมุทรสงคราม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:47 111° 20° 116° -37.4 05:12 109° 06:05 11° 112° A
20 ม.ค. 06:47 111° 109° -13.4 06:10 107° 06:31 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:42 102° 12° 106° -24.1 05:44 103° 06:16 105° A
19 ก.พ. 06:41 102° 99° -0.1 06:37 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:25 91° 16° 101° -34.2 05:13 96° 05:53 99° A
20 มี.ค. 06:25 90° 93° -10.2 06:04 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:06 79° 19° 94° -43.8 04:41 89° 05:28 10° 92° A
18 เม.ย. 06:06 79° 86° -19.8 05:31 84° 05:51 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:54 70° 11° 80° -29.3 05:02 78° 05:31 79° A
18 พ.ค. 05:53 70° -1° 74° -5.3 05:54 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:53 66° 16° 77° -39.2 04:37 73° 05:19 75° A
16 มิ.ย. 05:53 66° 73° -15.2 05:30 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:01 68° 11° 74° -26.4 05:09 71° 05:38 73° A
16 ก.ค. 06:01 68° -1° 73° -2.4 06:02 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:07 75° 17° 78° -39.8 04:48 74° 05:32 76° A
14 ส.ค. 06:07 75° 78° -15.8 05:38 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:09 85° 13° 85° -31.5 05:11 82° 05:43 84° A
13 ก.ย. 06:09 86° 86° -7.5 05:58 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:10 97° 95° -24.9 05:27 92° 05:51 94° B
13 ต.ค. 06:10 98° -2° 96° -0.9 06:13 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:17 107° 18° 104° -42.5 04:57 98° 05:41 10° 101° A
11 พ.ย. 06:17 108° 104° -18.5 05:45 102° 06:03 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:32 113° 16° 111° -34.9 05:17 106° 05:59 109° A
11 ธ.ค. 06:32 113° 109° -10.9 06:09 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405