คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดสระบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสระบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:10 250° 11° 254° 22.0 19:03 257° 18:33 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:22 259° 262° 11.6 18:46 264° - - - F
20 ก.พ. 18:22 259° 19° 263° 35.6 19:47 269° 19:00 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:27 270° -1° 271° 1.9 18:27 271° - - - F
21 มี.ค. 18:27 270° 13° 272° 25.9 19:28 276° 18:54 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:31 282° 280° 16.6 19:09 282° 18:48 281° C
20 เม.ย. 18:31 282° 21° 281° 40.6 20:08 286° 19:14 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:38 290° 286° 7.4 18:50 287° - - - F
19 พ.ค. 18:38 291° 15° 285° 31.4 19:48 289° 19:09 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:47 294° 287° 21.7 19:25 289° 19:04 288° C
18 มิ.ย. 18:47 294° 19° 283° 45.7 20:16 288° 19:26 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:49 292° 286° 10.4 18:57 286° - - - F
17 ก.ค. 18:49 292° 11° 281° 34.4 19:42 284° 19:13 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:39 285° 277° 20.8 19:03 279° - - - F
16 ส.ค. 18:39 284° 14° 271° 44.8 19:43 275° 19:07 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:20 274° 272° 4.7 18:21 272° - - - F
14 ก.ย. 18:19 274° 266° 28.6 18:59 268° 18:37 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:58 262° 261° 10.9 18:16 262° - - - F
14 ต.ค. 17:57 262° 13° 255° 34.9 18:57 259° 18:24 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:45 252° 252° 17.0 18:21 254° 18:01 253° C
13 พ.ย. 17:45 252° 17° 246° 41.0 19:08 252° 18:22 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:48 246° 251° 0.3 17:52 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:48 246° 11° 247° 24.3 18:44 251° 18:13 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสระบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:45 111° 20° 116° -37.5 05:10 109° 06:03 11° 113° A
20 ม.ค. 06:45 111° 110° -13.5 06:08 107° 06:29 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:39 102° 12° 107° -24.1 05:41 103° 06:13 105° A
19 ก.พ. 06:39 102° 99° -0.1 06:34 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:22 91° 16° 101° -34.2 05:10 97° 05:50 99° A
20 มี.ค. 06:21 90° 93° -10.2 06:01 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:02 79° 19° 94° -43.9 04:37 89° 05:24 10° 92° A
18 เม.ย. 06:01 79° 86° -19.9 05:27 84° 05:46 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:48 70° 11° 80° -29.4 04:57 78° 05:25 79° A
18 พ.ค. 05:48 70° -1° 74° -5.4 05:49 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:47 66° 16° 77° -39.3 04:31 73° 05:14 75° A
16 มิ.ย. 05:47 66° 73° -15.3 05:25 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:55 67° 11° 74° -26.5 05:04 71° 05:32 73° A
16 ก.ค. 05:55 68° -1° 73° -2.5 05:56 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:02 74° 17° 78° -39.8 04:43 74° 05:27 76° A
14 ส.ค. 06:02 75° 78° -15.8 05:33 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:05 85° 13° 86° -31.6 05:06 82° 05:39 84° A
13 ก.ย. 06:05 86° 86° -7.6 05:53 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:07 97° 95° -25.0 05:24 92° 05:48 94° B
13 ต.ค. 06:07 98° -2° 96° -1.0 06:10 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:15 107° 18° 104° -42.5 04:54 99° 05:39 10° 101° A
11 พ.ย. 06:15 108° 104° -18.5 05:42 102° 06:00 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:30 113° 16° 112° -35.0 05:15 106° 05:57 109° A
11 ธ.ค. 06:31 114° 110° -11.0 06:07 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405