คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดสตูล

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:25 250° 11° 256° 22.2 19:14 258° 18:47 257° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:32 259° 263° 11.8 18:53 264° - - - F
20 ก.พ. 18:32 259° 18° 266° 35.8 19:52 269° 19:07 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:31 270° -1° 271° 1.9 18:30 271° - - - F
21 มี.ค. 18:30 270° 13° 274° 25.9 19:28 276° 18:56 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:28 281° 281° 16.5 19:05 282° 18:44 281° C
20 เม.ย. 18:28 282° 21° 284° 40.5 20:03 285° 19:10 11° 284° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:29 290° 286° 7.3 18:44 287° - - - F
19 พ.ค. 18:29 290° 15° 287° 31.3 19:41 288° 19:01 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:36 294° 287° 21.5 19:17 288° 18:54 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:40 292° 286° 10.3 18:50 286° - - - F
17 ก.ค. 18:40 291° 13° 282° 34.3 19:37 284° 19:05 283° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:34 284° 278° 20.7 19:02 278° - - - F
16 ส.ค. 18:34 284° 16° 273° 44.7 19:43 275° 19:05 274° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:21 274° 272° 4.7 18:23 272° - - - F
14 ก.ย. 18:20 274° 10° 267° 28.7 19:03 268° 18:40 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:06 262° 262° 11.0 18:25 262° - - - F
14 ต.ค. 18:05 262° 14° 257° 35.0 19:07 259° 18:33 258° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:59 252° 253° 17.2 18:34 254° 18:15 254° C
13 พ.ย. 17:59 252° 18° 249° 41.2 19:22 253° 18:36 10° 251° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:05 247° 252° 0.6 18:07 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:06 247° 11° 250° 24.6 18:59 251° 18:29 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:37 110° 20° 112° -37.6 05:02 108° 05:55 11° 110° A
20 ม.ค. 06:37 110° 108° -13.6 06:01 107° 06:21 107° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:36 102° 13° 104° -24.2 05:37 103° 06:10 103° A
19 ก.พ. 06:36 101° 98° -0.2 06:33 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:25 91° 17° 99° -34.2 05:10 96° 05:51 97° A
20 มี.ค. 06:24 90° 92° -10.2 06:03 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:11 80° 21° 91° -43.7 04:41 89° 05:31 11° 90° A
18 เม.ย. 06:11 79° 85° -19.7 05:34 84° 05:54 85° B
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 06:03 71° 12° 79° -29.1 05:07 78° 05:38 79° A
18 พ.ค. 06:03 70° 75° -5.1 06:01 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:05 66° 18° 75° -39.0 04:45 73° 05:29 74° A
16 มิ.ย. 06:05 66° 72° -15.0 05:39 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:11 68° 11° 73° -26.2 05:18 72° 05:48 73° A
16 ก.ค. 06:12 68° 73° -2.2 06:10 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:14 75° 17° 76° -39.6 04:56 74° 05:39 75° A
14 ส.ค. 06:14 75° 78° -15.6 05:44 77° 06:01 77° E
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:11 85° 13° 84° -31.5 05:15 82° 05:46 83° A
13 ก.ย. 06:11 86° 86° -7.5 05:59 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:06 97° 93° -25.0 05:26 92° 05:48 93° B
13 ต.ค. 06:06 98° -2° 96° -1.0 06:10 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:08 107° 17° 101° -42.6 04:52 98° 05:34 100° A
11 พ.ย. 06:08 107° 103° -18.6 05:38 102° 05:55 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:20 113° 15° 109° -35.1 05:09 106° 05:48 107° A
11 ธ.ค. 06:20 113° 108° -11.1 06:00 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405