คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดตาก

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:13 249° 11° 253° 22.0 19:08 257° 18:38 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:27 258° 262° 11.7 18:52 264° - - - F
20 ก.พ. 18:27 259° 19° 262° 35.7 19:55 269° 19:06 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:34 270° -1° 271° 2.0 18:34 271° - - - F
21 มี.ค. 18:34 270° 13° 272° 26.0 19:36 276° 19:02 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:40 282° 280° 16.7 19:18 282° 18:57 281° C
20 เม.ย. 18:40 282° 21° 280° 40.7 20:19 286° 19:24 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:48 291° 286° 7.6 19:01 287° - - - F
19 พ.ค. 18:49 291° 15° 284° 31.6 19:59 289° 19:20 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:58 295° 287° 21.9 19:36 289° 19:15 288° C
18 มิ.ย. 18:59 295° 19° 283° 45.9 20:26 288° 19:37 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 19:01 293° 286° 10.6 19:07 287° - - - F
17 ก.ค. 19:00 292° 11° 281° 34.6 19:52 284° 19:23 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:49 285° 277° 20.9 19:12 279° - - - F
16 ส.ค. 18:48 285° 14° 271° 44.9 19:51 275° 19:16 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:28 274° -1° 272° 4.8 18:29 272° - - - F
14 ก.ย. 18:27 274° 266° 28.8 19:06 268° 18:44 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:04 262° 261° 11.0 18:22 262° - - - F
14 ต.ค. 18:03 262° 13° 254° 35.0 19:02 258° 18:29 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:49 252° 251° 17.1 18:26 254° 18:05 252° C
13 พ.ย. 17:49 251° 17° 245° 41.0 19:12 252° 18:26 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:51 246° 251° 0.4 17:56 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:51 246° 11° 246° 24.4 18:48 251° 18:16 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:56 111° 19° 117° -37.3 05:21 109° 06:14 11° 113° A
20 ม.ค. 06:56 111° 110° -13.3 06:19 108° 06:40 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:48 102° 12° 107° -24.0 05:51 103° 06:23 105° A
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:29 91° 15° 102° -34.1 05:18 97° 05:58 99° A
20 มี.ค. 06:28 90° 93° -10.1 06:08 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:07 79° 18° 95° -43.8 04:44 89° 05:30 10° 92° A
18 เม.ย. 06:06 79° 86° -19.8 05:33 84° 05:52 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:52 70° 11° 81° -29.3 05:02 77° 05:30 79° A
18 พ.ค. 05:52 69° -1° 74° -5.3 05:53 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:50 65° 16° 77° -39.2 04:36 73° 05:17 75° A
16 มิ.ย. 05:50 65° 73° -15.2 05:29 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:58 67° 10° 74° -26.4 05:08 71° 05:36 73° A
16 ก.ค. 05:58 67° -1° 72° -2.4 06:01 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:06 74° 17° 79° -39.8 04:47 74° 05:31 77° A
14 ส.ค. 06:07 75° 78° -15.8 05:38 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:11 85° 13° 86° -31.5 05:12 82° 05:45 84° A
13 ก.ย. 06:11 86° 87° -7.5 06:00 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:15 97° 96° -24.8 05:31 92° 05:56 94° B
13 ต.ค. 06:16 98° -1° 96° -0.8 06:19 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:25 108° 18° 105° -42.4 05:03 99° 05:48 10° 102° A
11 พ.ย. 06:25 108° 105° -18.3 05:51 102° 06:10 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:41 114° 16° 113° -34.8 05:25 107° 06:08 110° A
11 ธ.ค. 06:42 114° 110° -10.8 06:18 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405