คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดตรัง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 36.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:25 250° 11° 256° 22.2 19:15 257° 18:47 257° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:33 259° 263° 11.8 18:54 264° - - - F
20 ก.พ. 18:33 259° 18° 266° 35.8 19:53 269° 19:09 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:32 270° -1° 271° 2.0 18:32 271° - - - F
21 มี.ค. 18:32 270° 13° 274° 26.0 19:30 276° 18:58 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:30 281° 281° 16.6 19:08 282° 18:47 281° C
20 เม.ย. 18:30 282° 21° 283° 40.6 20:06 285° 19:13 11° 284° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:32 290° 286° 7.3 18:47 287° - - - F
19 พ.ค. 18:33 290° 15° 287° 31.3 19:44 288° 19:04 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:39 294° 287° 21.6 19:20 288° 18:58 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:43 292° 286° 10.3 18:53 286° - - - F
17 ก.ค. 18:43 292° 13° 282° 34.3 19:40 284° 19:09 283° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:37 284° 278° 20.7 19:04 278° - - - F
16 ส.ค. 18:37 284° 16° 273° 44.7 19:46 275° 19:07 274° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:23 274° 272° 4.7 18:25 272° - - - F
14 ก.ย. 18:22 274° 10° 267° 28.7 19:05 268° 18:42 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:07 262° 262° 11.0 18:26 262° - - - F
14 ต.ค. 18:07 262° 14° 257° 35.0 19:08 259° 18:34 258° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 18:00 252° 253° 17.2 18:35 254° 18:15 254° C
13 พ.ย. 18:00 252° 18° 249° 41.2 19:23 253° 18:37 10° 251° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:05 247° 252° 0.6 18:07 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:06 247° 11° 249° 24.6 18:59 251° 18:30 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:40 111° 20° 113° -37.5 05:06 109° 05:58 11° 111° A
20 ม.ค. 06:40 110° 108° -13.5 06:04 107° 06:24 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:38 102° 13° 105° -24.1 05:40 103° 06:12 104° A
19 ก.พ. 06:38 101° 99° -0.1 06:35 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:27 91° 17° 99° -34.1 05:12 96° 05:53 98° A
20 มี.ค. 06:26 90° 92° -10.1 06:05 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:12 80° 21° 92° -43.7 04:43 89° 05:33 11° 90° A
18 เม.ย. 06:12 79° 85° -19.7 05:36 84° 05:56 85° B
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 06:04 71° 12° 79° -29.1 05:09 78° 05:39 79° A
18 พ.ค. 06:04 70° 75° -5.1 06:02 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:05 66° 17° 75° -39.0 04:46 73° 05:30 74° A
16 มิ.ย. 06:05 66° 73° -15.0 05:40 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:12 68° 11° 73° -26.2 05:19 72° 05:48 73° A
16 ก.ค. 06:12 68° -1° 73° -2.2 06:11 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:15 75° 17° 76° -39.6 04:56 74° 05:40 76° A
14 ส.ค. 06:15 75° 78° -15.6 05:45 77° 06:02 77° E
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:12 85° 13° 84° -31.5 05:16 82° 05:47 83° A
13 ก.ย. 06:12 86° 86° -7.5 06:01 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:09 97° 94° -24.9 05:28 92° 05:51 93° B
13 ต.ค. 06:09 98° -2° 96° -0.9 06:13 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:11 107° 17° 101° -42.6 04:55 98° 05:37 100° A
11 พ.ย. 06:11 107° 103° -18.6 05:41 102° 05:58 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:23 113° 15° 109° -35.1 05:12 106° 05:52 107° A
11 ธ.ค. 06:24 113° 108° -11.1 06:03 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405