คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดตราด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:07 250° 11° 254° 21.9 18:59 257° 18:30 256° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:17 259° 262° 11.5 18:40 264° - - - F
20 ก.พ. 18:18 259° 19° 264° 35.5 19:41 269° 18:55 10° 266° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:21 270° -1° 271° 1.8 18:20 271° - - - F
21 มี.ค. 18:21 270° 13° 273° 25.8 19:20 276° 18:47 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:22 282° 280° 16.4 19:00 282° 18:39 281° C
20 เม.ย. 18:23 282° 21° 281° 40.4 19:59 285° 19:05 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:28 290° 286° 7.3 18:41 287° - - - F
19 พ.ค. 18:28 290° 15° 285° 31.3 19:38 288° 18:59 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:36 294° 287° 21.5 19:15 289° 18:53 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:39 292° 286° 10.3 18:47 286° - - - F
17 ก.ค. 18:39 292° 12° 281° 34.3 19:33 284° 19:03 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:31 285° 277° 20.6 18:55 279° - - - F
16 ส.ค. 18:30 284° 15° 272° 44.6 19:35 275° 18:59 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:13 274° 272° 4.5 18:14 272° - - - F
14 ก.ย. 18:12 274° 266° 28.5 18:53 268° 18:30 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:53 262° 261° 10.8 18:11 262° - - - F
14 ต.ค. 17:52 262° 13° 255° 34.8 18:52 259° 18:19 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:42 252° 252° 16.9 18:18 254° 17:58 253° C
13 พ.ย. 17:42 252° 18° 247° 40.9 19:05 252° 18:19 10° 250° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:46 247° 251° 0.3 17:49 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:46 247° 11° 248° 24.3 18:41 251° 18:10 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:35 111° 20° 115° -37.6 05:00 109° 05:53 11° 112° A
20 ม.ค. 06:35 111° 109° -13.6 05:58 107° 06:19 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:31 102° 13° 106° -24.3 05:32 103° 06:05 104° A
19 ก.พ. 06:30 102° 99° -0.3 06:26 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:15 91° 16° 100° -34.3 05:02 96° 05:43 98° A
20 มี.ค. 06:15 90° 93° -10.3 05:54 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 05:57 79° 20° 93° -44.0 04:31 89° 05:19 11° 91° A
18 เม.ย. 05:57 79° 86° -20.0 05:22 84° 05:41 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:45 70° 12° 80° -29.4 04:52 78° 05:22 79° A
18 พ.ค. 05:45 70° -1° 75° -5.4 05:45 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:45 66° 17° 76° -39.3 04:28 73° 05:11 75° A
16 มิ.ย. 05:45 66° 73° -15.3 05:21 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:52 68° 11° 74° -26.5 05:00 71° 05:29 73° A
16 ก.ค. 05:53 68° -1° 73° -2.5 05:53 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:58 75° 17° 78° -39.9 04:39 74° 05:23 76° A
14 ส.ค. 05:58 75° 78° -15.9 05:29 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:59 85° 13° 85° -31.7 05:01 82° 05:34 84° A
13 ก.ย. 05:59 86° 86° -7.7 05:48 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:00 97° 95° -25.1 05:17 92° 05:40 94° B
13 ต.ค. 06:00 98° -2° 96° -1.1 06:03 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:05 107° 18° 103° -42.7 04:46 98° 05:30 10° 101° A
11 พ.ย. 06:06 107° 104° -18.7 05:33 102° 05:51 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:20 113° 16° 111° -35.1 05:06 106° 05:47 109° A
11 ธ.ค. 06:20 113° 109° -11.1 05:57 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405