คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดอุทัยธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 22.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 03.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดอุทัยธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:12 250° 11° 253° 22.0 19:06 257° 18:36 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:25 259° 262° 11.6 18:49 264° - - - F
20 ก.พ. 18:25 259° 19° 263° 35.6 19:51 269° 19:03 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:31 270° -1° 271° 1.9 18:30 271° - - - F
21 มี.ค. 18:31 270° 13° 272° 25.9 19:32 276° 18:58 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:35 282° 280° 16.7 19:13 282° 18:52 281° C
20 เม.ย. 18:35 282° 21° 280° 40.7 20:13 286° 19:19 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:42 291° 286° 7.5 18:55 287° - - - F
19 พ.ค. 18:43 291° 15° 285° 31.5 19:53 289° 19:14 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:52 295° 287° 21.8 19:30 289° 19:09 288° C
18 มิ.ย. 18:52 295° 19° 283° 45.8 20:20 288° 19:31 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:54 292° 286° 10.5 19:01 286° - - - F
17 ก.ค. 18:54 292° 11° 281° 34.5 19:46 284° 19:17 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:44 285° 277° 20.9 19:07 279° - - - F
16 ส.ค. 18:43 285° 14° 271° 44.8 19:47 275° 19:11 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:23 274° 272° 4.7 18:25 272° - - - F
14 ก.ย. 18:23 274° 266° 28.7 19:03 268° 18:40 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:01 262° 261° 10.9 18:20 262° - - - F
14 ต.ค. 18:00 262° 13° 255° 34.9 19:00 259° 18:27 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:47 252° 251° 17.0 18:24 254° 18:04 253° C
13 พ.ย. 17:47 252° 17° 246° 41.0 19:11 252° 18:24 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:50 246° 251° 0.4 17:54 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:50 246° 11° 247° 24.4 18:46 251° 18:15 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดอุทัยธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:50 111° 20° 117° -37.4 05:15 109° 06:08 11° 113° A
20 ม.ค. 06:50 111° 110° -13.4 06:13 108° 06:34 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:43 102° 12° 107° -24.0 05:45 103° 06:18 105° A
19 ก.พ. 06:43 102° 99° -0.1 06:39 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:25 91° 16° 101° -34.2 05:14 97° 05:53 99° A
20 มี.ค. 06:24 90° 93° -10.2 06:04 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:05 79° 19° 94° -43.9 04:41 89° 05:27 10° 92° A
18 เม.ย. 06:04 79° 86° -19.9 05:30 84° 05:49 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:51 70° 11° 80° -29.4 05:00 78° 05:28 79° A
18 พ.ค. 05:50 70° -1° 74° -5.4 05:51 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:49 66° 16° 77° -39.3 04:34 73° 05:16 75° A
16 มิ.ย. 05:49 66° 73° -15.2 05:27 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:57 67° 11° 74° -26.4 05:06 71° 05:34 73° A
16 ก.ค. 05:57 67° -1° 72° -2.4 05:59 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:05 74° 17° 78° -39.8 04:45 74° 05:29 77° A
14 ส.ค. 06:05 75° 78° -15.8 05:36 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:08 85° 13° 86° -31.5 05:10 82° 05:42 84° A
13 ก.ย. 06:08 86° 86° -7.5 05:57 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:11 97° 95° -24.9 05:27 92° 05:52 94° B
13 ต.ค. 06:11 98° -2° 96° -0.9 06:14 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:19 107° 18° 105° -42.4 04:58 99° 05:43 10° 102° A
11 พ.ย. 06:20 108° 104° -18.4 05:46 102° 06:05 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:35 114° 16° 112° -34.9 05:20 106° 06:02 109° A
11 ธ.ค. 06:36 114° 110° -10.9 06:12 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405