คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 37.9′ เหนือ ลองจิจูด 100° 06.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดอุตรดิตถ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:08 249° 11° 252° 21.9 19:03 257° 18:33 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:22 258° 262° 11.6 18:48 263° - - - F
20 ก.พ. 18:23 259° 19° 262° 35.6 19:50 269° 19:02 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:30 270° -1° 271° 1.9 18:30 271° - - - F
21 มี.ค. 18:31 270° 13° 272° 25.9 19:33 276° 18:58 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:37 282° 280° 16.7 19:15 283° 18:54 281° C
20 เม.ย. 18:37 282° 21° 279° 40.7 20:16 286° 19:21 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:46 291° 286° 7.6 18:58 287° - - - F
19 พ.ค. 18:46 291° 15° 284° 31.6 19:56 289° 19:17 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:56 295° 287° 21.9 19:33 289° 19:12 288° C
18 มิ.ย. 18:56 295° 19° 282° 45.9 20:23 288° 19:35 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:58 293° 286° 10.6 19:04 287° - - - F
17 ก.ค. 18:58 293° 11° 281° 34.6 19:49 284° 19:20 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:46 285° 277° 20.9 19:09 279° - - - F
16 ส.ค. 18:45 285° 14° 271° 44.9 19:47 275° 19:13 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:24 274° -1° 272° 4.7 18:25 272° - - - F
14 ก.ย. 18:23 274° 266° 28.7 19:02 268° 18:40 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:00 262° 261° 10.9 18:18 262° - - - F
14 ต.ค. 17:59 262° 12° 254° 34.9 18:57 258° 18:25 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:44 252° 251° 17.0 18:21 254° 18:00 252° C
13 พ.ย. 17:44 251° 17° 245° 41.0 19:07 252° 18:21 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:46 246° 251° 0.3 17:51 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:46 246° 11° 246° 24.3 18:43 251° 18:11 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดอุตรดิตถ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:54 111° 19° 118° -37.3 05:18 109° 06:11 11° 114° A
20 ม.ค. 06:54 111° 111° -13.3 06:16 108° 06:37 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:45 102° 12° 108° -24.0 05:47 103° 06:20 105° A
19 ก.พ. 06:45 102° 99° -0.0 06:40 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:25 91° 15° 102° -34.2 05:15 97° 05:54 99° A
20 มี.ค. 06:24 90° 93° -10.2 06:05 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:03 79° 18° 95° -43.9 04:40 89° 05:26 10° 92° A
18 เม.ย. 06:02 79° 86° -19.9 05:29 84° 05:47 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:47 70° 10° 81° -29.4 04:57 77° 05:25 79° A
18 พ.ค. 05:47 69° -1° 74° -5.4 05:48 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:45 65° 16° 77° -39.3 04:31 73° 05:12 75° A
16 มิ.ย. 05:45 65° 73° -15.3 05:23 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:53 67° 10° 74° -26.5 05:02 71° 05:30 73° A
16 ก.ค. 05:53 67° -1° 72° -2.5 05:56 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:02 74° 17° 79° -39.8 04:42 74° 05:26 77° A
14 ส.ค. 06:02 74° 78° -15.8 05:33 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:07 85° 13° 86° -31.6 05:08 82° 05:41 84° A
13 ก.ย. 06:07 86° 87° -7.5 05:56 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:12 97° 96° -24.9 05:28 92° 05:52 94° B
13 ต.ค. 06:12 98° -1° 96° -0.9 06:15 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:22 108° 18° 106° -42.4 04:59 99° 05:45 10° 102° A
11 พ.ย. 06:23 108° 105° -18.4 05:48 102° 06:07 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:39 114° 16° 113° -34.8 05:22 107° 06:05 110° A
11 ธ.ค. 06:40 114° 110° -10.8 06:15 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405