คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดยะลา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 18.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:20 250° 11° 256° 22.1 19:09 258° 18:42 257° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:27 259° 263° 11.7 18:48 264° - - - F
20 ก.พ. 18:27 259° 18° 266° 35.7 19:47 269° 19:02 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:26 270° -1° 271° 1.8 18:25 271° - - - F
21 มี.ค. 18:26 270° 13° 274° 25.8 19:23 276° 18:51 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:23 281° 281° 16.4 19:00 282° 18:39 281° C
20 เม.ย. 18:23 282° 21° 284° 40.4 19:58 285° 19:05 11° 284° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:24 290° 286° 7.2 18:39 287° - - - F
19 พ.ค. 18:24 290° 15° 287° 31.2 19:35 288° 18:56 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:31 294° 287° 21.4 19:12 288° 18:49 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:35 292° 286° 10.2 18:45 286° - - - F
17 ก.ค. 18:35 291° 13° 282° 34.2 19:32 284° 19:00 283° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:29 284° 278° 20.6 18:57 278° - - - F
16 ส.ค. 18:29 284° 16° 273° 44.6 19:38 275° 19:00 274° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:16 274° 272° 4.6 18:18 272° - - - F
14 ก.ย. 18:15 274° 10° 267° 28.6 18:58 268° 18:35 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:01 262° 262° 10.9 18:19 262° - - - F
14 ต.ค. 18:01 262° 14° 257° 34.9 19:02 259° 18:28 258° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:54 252° 253° 17.1 18:29 254° 18:10 254° C
13 พ.ย. 17:54 252° 18° 249° 41.1 19:17 253° 18:31 10° 251° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:00 247° 252° 0.5 18:02 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:01 247° 11° 250° 24.5 18:54 251° 18:24 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:31 110° 20° 112° -37.7 04:57 108° 05:50 11° 110° A
20 ม.ค. 06:32 110° 108° -13.7 05:56 107° 06:16 107° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:31 102° 13° 104° -24.3 05:32 103° 06:05 103° A
19 ก.พ. 06:31 101° 98° -0.3 06:28 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:20 91° 17° 99° -34.3 05:04 96° 05:46 97° A
20 มี.ค. 06:19 90° 92° -10.3 05:58 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:06 80° 21° 91° -43.8 04:36 89° 05:26 11° 90° A
18 เม.ย. 06:06 79° 85° -19.8 05:29 84° 05:50 85° B
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:58 71° 12° 79° -29.2 05:02 78° 05:34 79° A
18 พ.ค. 05:58 70° 75° -5.2 05:56 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:00 66° 18° 75° -39.1 04:40 73° 05:24 74° A
16 มิ.ย. 06:00 66° 72° -15.1 05:34 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:07 68° 11° 73° -26.3 05:13 72° 05:43 72° A
16 ก.ค. 06:07 68° 73° -2.3 06:05 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:09 75° 18° 76° -39.7 04:51 74° 05:34 75° A
14 ส.ค. 06:09 75° 78° -15.7 05:39 77° 05:56 77° E
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:06 85° 13° 84° -31.6 05:10 82° 05:41 83° A
13 ก.ย. 06:06 86° 86° -7.6 05:54 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:01 97° 93° -25.1 05:21 92° 05:43 93° B
13 ต.ค. 06:01 98° -2° 96° -1.1 06:05 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:03 107° 17° 101° -42.7 04:47 98° 05:29 100° A
11 พ.ย. 06:03 107° 103° -18.7 05:33 102° 05:50 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:15 113° 15° 109° -35.2 05:04 106° 05:43 107° A
11 ธ.ค. 06:15 113° 108° -11.2 05:55 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405