คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดชัยภูมิ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 48.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 02.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:57 247° 251° 9.5 18:17 252° - - - F
11 ม.ค. 17:57 247° 16° 249° 33.5 19:15 255° 18:32 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:13 255° 10° 257° 20.6 18:58 260° 18:33 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:21 266° 266° 9.5 18:40 268° - - - F
10 มี.ค. 18:21 266° 18° 267° 33.5 19:41 273° 18:57 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:25 278° -2° 275° 0.0 18:22 275° - - - F
8 เม.ย. 18:26 278° 13° 276° 24.1 19:25 280° 18:52 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:32 288° 283° 16.1 19:10 285° 18:49 284° C
8 พ.ค. 18:32 288° 22° 282° 40.1 20:13 288° 19:17 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:41 294° 288° 8.7 18:55 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:42 294° 15° 285° 32.7 19:55 289° 19:14 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:47 294° -3° 290° 0.8 18:37 289° - - - F
5 ก.ค. 18:48 294° 285° 24.8 19:32 288° 19:07 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:42 288° 282° 15.0 19:01 283° - - - F
4 ส.ค. 18:41 288° 14° 276° 39.0 19:46 280° 19:10 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:24 279° -1° 278° 2.4 18:24 278° - - - F
2 ก.ย. 18:24 278° 271° 26.4 19:04 274° 18:42 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:01 267° 266° 10.8 18:21 267° - - - F
2 ต.ค. 18:00 266° 13° 259° 34.8 19:00 263° 18:27 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:42 255° 255° 17.1 18:18 257° 17:58 256° D
1 พ.ย. 17:42 255° 16° 249° 41.1 18:59 254° 18:16 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:38 248° 10° 248° 22.4 18:26 251° 18:00 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:50 246° 250° 4.0 17:58 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:51 246° 12° 247° 28.0 18:49 251° 18:17 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:41 113° 13° 114° -25.8 05:40 109° 06:14 112° A
10 ม.ค. 06:42 113° 109° -1.8 06:33 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:40 106° 18° 114° -39.0 05:13 107° 06:01 10° 111° A
8 ก.พ. 06:40 106° 107° -15.0 06:05 105° 06:25 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:25 95° 11° 103° -26.5 05:32 99° 06:01 101° A
9 มี.ค. 06:24 94° 95° -2.5 06:22 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:03 83° 15° 97° -36.3 04:57 93° 05:34 95° A
7 เม.ย. 06:03 83° 88° -12.3 05:47 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:46 72° 82° -20.7 05:14 80° 05:31 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:40 66° 11° 78° -28.3 04:46 75° 05:16 76° A
5 มิ.ย. 05:40 66° -2° 72° -4.3 05:43 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:45 66° 17° 76° -36.3 04:26 71° 05:10 74° A
4 ก.ค. 05:45 66° 72° -12.2 05:24 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:54 71° 10° 75° -21.8 05:07 72° 05:33 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:59 81° 15° 81° -34.1 04:49 77° 05:28 79° A
1 ก.ย. 05:59 81° 82° -10.0 05:42 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:02 93° 10° 90° -25.1 05:16 87° 05:42 89° B
1 ต.ค. 06:02 93° -1° 91° -1.1 06:05 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:08 104° 17° 100° -42.5 04:49 94° 05:33 97° A
30 ต.ค. 06:08 104° 100° -18.5 05:36 98° 05:54 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:21 112° 15° 109° -36.9 05:09 103° 05:49 106° A
29 พ.ย. 06:22 112° 108° -12.9 05:57 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:38 114° 14° 114° -31.2 05:31 109° 06:08 112° A
29 ธ.ค. 06:38 114° 111° -7.2 06:21 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405