คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดกาฬสินธุ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดกาฬสินธุ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:50 247° 251° 9.3 18:11 252° - - - F
11 ม.ค. 17:50 247° 16° 248° 33.3 19:08 255° 18:25 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:06 255° 10° 257° 20.5 18:52 260° 18:26 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:15 266° 266° 9.4 18:34 268° - - - F
10 มี.ค. 18:15 266° 18° 267° 33.4 19:35 273° 18:51 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 8 เม.ย. 18:20 278° 13° 276° 24.0 19:19 280° 18:46 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:27 288° 283° 16.0 19:04 285° 18:43 284° C
8 พ.ค. 18:27 288° 21° 282° 40.0 20:07 288° 19:12 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:37 294° 288° 8.6 18:49 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:37 294° 15° 285° 32.6 19:50 289° 19:09 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:43 294° -3° 290° 0.7 18:32 289° - - - F
5 ก.ค. 18:43 294° 285° 24.7 19:26 288° 19:02 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:37 288° 282° 14.9 18:55 284° - - - F
4 ส.ค. 18:36 288° 14° 276° 38.9 19:40 280° 19:05 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:19 279° -1° 278° 2.3 18:18 278° - - - F
2 ก.ย. 18:18 278° 271° 26.3 18:59 274° 18:36 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 17:55 267° 266° 10.7 18:15 267° - - - F
2 ต.ค. 17:54 266° 13° 259° 34.7 18:53 263° 18:20 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:36 255° 255° 17.0 18:11 257° 17:52 256° D
1 พ.ย. 17:36 255° 16° 248° 41.0 18:53 254° 18:10 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:32 248° 10° 248° 22.2 18:19 251° 17:53 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:43 246° 250° 3.8 17:51 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:44 246° 12° 246° 27.9 18:42 251° 18:10 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดกาฬสินธุ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:37 113° 13° 114° -25.9 05:35 109° 06:09 112° A
10 ม.ค. 06:37 113° 109° -1.9 06:28 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:35 106° 18° 115° -39.0 05:07 108° 05:56 10° 111° A
8 ก.พ. 06:35 106° 107° -15.0 06:00 105° 06:19 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:19 95° 11° 103° -26.6 05:27 100° 05:56 101° A
9 มี.ค. 06:18 94° 95° -2.6 06:16 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 05:57 83° 14° 97° -36.4 04:51 93° 05:28 95° A
7 เม.ย. 05:56 83° 89° -12.4 05:41 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:39 72° 82° -20.8 05:07 80° 05:25 82° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:33 66° 11° 78° -28.4 04:40 75° 05:09 76° A
5 มิ.ย. 05:33 66° -2° 72° -4.4 05:36 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:38 66° 17° 76° -36.4 04:19 71° 05:03 74° A
4 ก.ค. 05:38 66° 72° -12.4 05:17 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:47 71° 10° 75° -21.9 05:00 72° 05:26 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:53 81° 15° 81° -34.2 04:42 77° 05:21 79° A
1 ก.ย. 05:53 81° 82° -10.2 05:35 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 05:56 93° 10° 90° -25.2 05:10 87° 05:36 89° B
1 ต.ค. 05:56 93° -1° 91° -1.2 05:59 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:02 104° 17° 100° -42.6 04:43 94° 05:27 97° A
30 ต.ค. 06:03 104° 100° -18.6 05:31 98° 05:49 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:17 112° 16° 109° -37.0 05:03 103° 05:44 106° A
29 พ.ย. 06:17 112° 108° -13.0 05:52 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:33 114° 14° 114° -31.3 05:26 109° 06:03 112° A
29 ธ.ค. 06:33 114° 111° -7.3 06:16 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405