คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดกระบี่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 04.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดกระบี่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:22 248° 252° 9.9 18:41 253° - - - F
11 ม.ค. 18:23 248° 16° 252° 33.9 19:37 255° 18:56 254° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:33 255° 259° 20.9 19:17 261° 18:53 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:36 266° 267° 9.7 18:55 268° - - - F
10 มี.ค. 18:36 266° 18° 270° 33.7 19:53 273° 19:10 271° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:34 277° -1° 275° 0.2 18:32 275° - - - F
8 เม.ย. 18:34 278° 13° 278° 24.2 19:32 280° 19:00 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:34 287° 284° 16.1 19:14 285° 18:52 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:40 293° 288° 8.7 18:57 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:40 293° 16° 287° 32.7 19:56 289° 19:14 288° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:46 293° -3° 289° 0.8 18:39 288° - - - F
5 ก.ค. 18:46 293° 10° 286° 24.8 19:34 287° 19:08 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:44 288° 282° 15.0 19:06 283° - - - F
4 ส.ค. 18:44 287° 16° 278° 39.0 19:53 280° 19:15 279° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:32 278° -1° 277° 2.5 18:32 277° - - - F
2 ก.ย. 18:32 278° 10° 272° 26.5 19:15 273° 18:51 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:15 267° 266° 11.1 18:35 267° - - - F
2 ต.ค. 18:15 266° 14° 261° 35.1 19:16 263° 18:42 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 18:03 256° 256° 17.4 18:38 257° 18:19 257° C
1 พ.ย. 18:03 255° 17° 251° 41.4 19:21 255° 18:38 253° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 18:04 248° 10° 250° 22.8 18:50 252° 18:24 251° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:16 247° 251° 4.4 18:23 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:17 247° 12° 249° 28.4 19:13 252° 18:42 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดกระบี่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:41 112° 13° 111° -25.8 05:42 109° 06:14 110° A
10 ม.ค. 06:41 112° 108° -1.8 06:35 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:44 106° 19° 111° -38.9 05:15 107° 06:05 10° 109° A
8 ก.พ. 06:44 105° 106° -14.9 06:09 105° 06:29 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:34 95° 12° 101° -26.3 05:40 99° 06:10 100° A
9 มี.ค. 06:34 94° 95° -2.3 06:32 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:20 83° 16° 95° -36.0 05:09 92° 05:48 94° A
7 เม.ย. 06:19 83° 88° -12.1 06:01 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 06:08 73° 82° -20.3 05:32 81° 05:52 81° B
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 06:06 67° 12° 76° -27.9 05:08 75° 05:40 76° A
5 มิ.ย. 06:06 67° -1° 73° -3.9 06:06 73° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:11 67° 18° 74° -35.8 04:50 72° 05:35 73° A
4 ก.ค. 06:11 67° 72° -11.8 05:48 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:17 72° 10° 74° -21.4 05:30 73° 05:56 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:16 81° 15° 79° -33.8 05:10 77° 05:47 78° A
1 ก.ย. 06:16 82° 81° -9.8 06:00 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:13 93° 89° -25.0 05:31 87° 05:54 88° B
1 ต.ค. 06:12 93° -2° 91° -1.0 06:17 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:12 104° 17° 97° -42.4 05:00 94° 05:40 95° A
30 ต.ค. 06:13 104° 99° -18.4 05:45 98° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:21 111° 15° 106° -36.9 05:14 103° 05:51 105° A
29 พ.ย. 06:22 112° 106° -12.9 06:01 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:36 113° 14° 111° -31.3 05:33 109° 06:08 110° A
29 ธ.ค. 06:37 113° 110° -7.3 06:22 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405