คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดลำปาง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 18.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 31.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:02 247° 250° 9.5 18:24 252° - - - F
11 ม.ค. 18:03 247° 16° 248° 33.6 19:23 255° 18:38 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:20 255° 10° 257° 20.7 19:07 260° 18:41 258° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:30 266° 266° 9.6 18:50 268° - - - F
10 มี.ค. 18:31 266° 18° 266° 33.6 19:52 273° 19:07 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:37 278° -2° 275° 0.2 18:34 275° - - - F
8 เม.ย. 18:37 278° 13° 275° 24.2 19:37 280° 19:04 277° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:45 288° 283° 16.3 19:23 286° 19:02 284° C
8 พ.ค. 18:46 289° 21° 282° 40.3 20:27 288° 19:31 11° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:56 294° 288° 9.0 19:09 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:56 294° 15° 285° 33.0 20:09 289° 19:29 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 19:02 294° -3° 290° 1.0 18:51 289° - - - F
5 ก.ค. 19:02 294° 285° 25.0 19:45 288° 19:21 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:55 289° 282° 15.2 19:14 284° - - - F
4 ส.ค. 18:55 288° 14° 276° 39.2 19:58 280° 19:23 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:36 279° -1° 278° 2.6 18:35 278° - - - F
2 ก.ย. 18:35 278° 271° 26.6 19:16 274° 18:53 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:10 267° 265° 11.0 18:31 267° - - - F
2 ต.ค. 18:10 266° 13° 258° 35.0 19:09 263° 18:36 260° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:50 255° 254° 17.2 18:26 257° 18:06 255° D
1 พ.ย. 17:49 255° 16° 247° 41.2 19:07 254° 18:24 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:44 247° 10° 247° 22.5 18:33 251° 18:06 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:55 246° 249° 4.1 18:05 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:56 246° 12° 246° 28.1 18:56 251° 18:23 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:56 113° 12° 115° -25.6 05:54 109° 06:28 112° A
10 ม.ค. 06:56 113° 109° -1.6 06:47 109° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:53 106° 18° 115° -38.7 05:27 108° 06:15 10° 112° A
8 ก.พ. 06:53 106° 108° -14.7 06:18 105° 06:38 107° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:36 95° 11° 103° -26.3 05:45 100° 06:13 102° A
9 มี.ค. 06:35 94° 95° -2.3 06:34 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:12 83° 14° 97° -36.2 05:08 93° 05:44 95° A
7 เม.ย. 06:11 82° 88° -12.2 05:57 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:52 72° 82° -20.6 05:22 80° 05:39 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:45 66° 11° 78° -28.2 04:54 74° 05:22 76° A
5 มิ.ย. 05:45 66° -2° 71° -4.2 05:50 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:50 65° 16° 76° -36.2 04:33 71° 05:16 74° A
4 ก.ค. 05:50 66° 72° -12.2 05:31 70° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:00 71° 76° -21.7 05:14 72° 05:40 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:07 81° 15° 82° -33.9 04:57 77° 05:36 80° A
1 ก.ย. 06:07 81° 82° -9.9 05:50 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:12 93° 10° 91° -25.0 05:26 87° 05:52 89° B
1 ต.ค. 06:12 93° -1° 91° -1.0 06:15 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:20 104° 17° 101° -42.3 05:00 94° 05:45 97° A
30 ต.ค. 06:21 104° 100° -18.3 05:48 98° 06:06 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:36 112° 15° 110° -36.7 05:22 104° 06:03 107° A
29 พ.ย. 06:36 112° 108° -12.7 06:11 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:52 114° 13° 115° -31.0 05:45 109° 06:22 112° A
29 ธ.ค. 06:53 114° 111° -7.0 06:35 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405