คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดเลย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:55 247° 251° 9.4 18:16 252° - - - F
11 ม.ค. 17:56 247° 16° 248° 33.4 19:14 255° 18:31 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:12 255° 10° 257° 20.6 18:59 260° 18:33 258° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:22 266° 266° 9.5 18:41 268° - - - F
10 มี.ค. 18:22 266° 18° 267° 33.5 19:43 273° 18:58 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:28 278° -2° 275° 0.1 18:24 275° - - - F
8 เม.ย. 18:28 278° 13° 276° 24.1 19:27 280° 18:54 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:35 288° 283° 16.1 19:13 286° 18:52 284° C
8 พ.ค. 18:36 288° 21° 282° 40.1 20:16 288° 19:20 11° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:46 294° 288° 8.8 18:58 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:46 294° 15° 285° 32.8 19:59 289° 19:18 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:52 294° -3° 290° 0.9 18:41 289° - - - F
5 ก.ค. 18:52 294° 285° 24.9 19:35 288° 19:11 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:45 288° 282° 15.0 19:04 284° - - - F
4 ส.ค. 18:45 288° 14° 276° 39.0 19:48 280° 19:13 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:27 279° -1° 278° 2.4 18:26 278° - - - F
2 ก.ย. 18:26 278° 271° 26.4 19:06 274° 18:44 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:02 267° 265° 10.9 18:22 267° - - - F
2 ต.ค. 18:01 266° 13° 258° 34.8 19:00 263° 18:27 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:42 255° 254° 17.1 18:18 257° 17:58 256° D
1 พ.ย. 17:41 255° 16° 248° 41.1 18:59 254° 18:16 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:37 247° 10° 247° 22.3 18:25 251° 17:58 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:48 246° 249° 3.9 17:57 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:49 246° 12° 246° 27.9 18:48 251° 18:15 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:46 113° 12° 114° -25.7 05:44 109° 06:18 112° A
10 ม.ค. 06:46 113° 109° -1.7 06:37 109° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:44 106° 18° 115° -38.9 05:16 108° 06:05 10° 111° A
8 ก.พ. 06:43 106° 108° -14.9 06:08 105° 06:28 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:26 95° 11° 103° -26.4 05:35 100° 06:04 102° A
9 มี.ค. 06:26 94° 95° -2.5 06:24 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:04 83° 14° 97° -36.3 04:59 93° 05:35 95° A
7 เม.ย. 06:03 83° 89° -12.3 05:48 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:45 72° 82° -20.7 05:14 80° 05:31 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:38 66° 11° 78° -28.3 04:46 74° 05:15 76° A
5 มิ.ย. 05:38 66° -2° 72° -4.3 05:42 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:43 66° 16° 76° -36.3 04:25 71° 05:08 74° A
4 ก.ค. 05:43 66° 72° -12.3 05:23 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:53 71° 75° -21.8 05:06 72° 05:32 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:59 81° 15° 82° -34.0 04:49 77° 05:28 79° A
1 ก.ย. 05:59 81° 82° -10.0 05:42 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:03 93° 10° 90° -25.1 05:17 87° 05:43 89° B
1 ต.ค. 06:03 93° -1° 91° -1.1 06:06 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:11 104° 17° 100° -42.4 04:51 94° 05:35 97° A
30 ต.ค. 06:11 104° 100° -18.4 05:39 98° 05:57 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:26 112° 16° 110° -36.9 05:12 104° 05:53 107° A
29 พ.ย. 06:26 112° 108° -12.8 06:01 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:42 114° 14° 115° -31.2 05:35 109° 06:12 112° A
29 ธ.ค. 06:42 114° 111° -7.2 06:25 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405