คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 16.0′ เหนือ ลองจิจูด 97° 56.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:07 247° 250° 9.6 18:30 252° - - - F
11 ม.ค. 18:08 247° 16° 247° 33.6 19:28 255° 18:43 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:25 255° 10° 256° 20.8 19:13 260° 18:46 258° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:36 266° 266° 9.7 18:57 268° - - - F
10 มี.ค. 18:37 266° 18° 266° 33.7 19:59 273° 19:13 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:44 278° -2° 275° 0.4 18:41 275° - - - F
8 เม.ย. 18:44 278° 13° 275° 24.4 19:45 280° 19:11 277° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:53 288° 283° 16.4 19:31 286° 19:10 284° C
8 พ.ค. 18:53 289° 21° 281° 40.4 20:35 288° 19:38 11° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 19:04 294° 288° 9.1 19:17 289° - - - F
6 มิ.ย. 19:05 294° 15° 285° 33.1 20:17 290° 19:37 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 19:10 295° -3° 290° 1.2 18:59 289° - - - F
5 ก.ค. 19:10 294° 285° 25.2 19:53 288° 19:30 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 19:03 289° 282° 15.3 19:21 284° - - - F
4 ส.ค. 19:03 288° 13° 275° 39.3 20:05 280° 19:31 277° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:43 279° -1° 278° 2.7 18:43 278° - - - F
2 ก.ย. 18:42 278° 271° 26.7 19:22 274° 19:00 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:16 267° 265° 11.1 18:37 267° - - - F
2 ต.ค. 18:16 266° 13° 258° 35.1 19:15 263° 18:42 260° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:55 255° 254° 17.3 18:31 257° 18:11 255° C
1 พ.ย. 17:55 255° 16° 247° 41.3 19:12 254° 18:29 250° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:49 247° 10° 247° 22.5 18:38 251° 18:11 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:00 246° 249° 4.1 18:10 250° - - - F
30 ธ.ค. 18:01 246° 12° 245° 28.1 19:01 251° 18:27 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 07:04 113° 12° 115° -25.4 06:02 110° 06:36 112° A
10 ม.ค. 07:04 113° 109° -1.4 06:55 109° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 07:01 106° 18° 116° -38.6 05:34 108° 06:23 10° 112° A
8 ก.พ. 07:01 106° 108° -14.6 06:26 105° 06:45 107° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:42 95° 11° 104° -26.2 05:52 100° 06:20 102° A
9 มี.ค. 06:41 94° -1° 95° -2.2 06:41 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:18 83° 14° 98° -36.1 05:15 93° 05:50 95° A
7 เม.ย. 06:17 82° 88° -12.1 06:03 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:57 72° 82° -20.5 05:28 80° 05:44 81° D
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:49 66° 10° 78° -28.1 04:59 74° 05:27 76° A
5 มิ.ย. 05:49 66° -2° 71° -4.1 05:55 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:55 65° 16° 76° -36.1 04:38 71° 05:20 74° A
4 ก.ค. 05:55 65° 72° -12.1 05:36 70° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:05 71° 76° -21.6 05:20 72° 05:45 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:13 81° 15° 82° -33.8 05:02 77° 05:42 80° A
1 ก.ย. 06:13 81° 82° -9.8 05:56 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:19 93° 10° 91° -24.9 05:33 87° 05:58 89° B
1 ต.ค. 06:19 93° -1° 91° -0.9 06:22 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:28 104° 17° 101° -42.2 05:07 94° 05:52 98° A
30 ต.ค. 06:28 104° 101° -18.1 05:55 98° 06:14 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:44 112° 15° 111° -36.6 05:29 104° 06:11 107° A
29 พ.ย. 06:44 113° 109° -12.5 06:19 107° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 07:00 114° 13° 116° -30.9 05:53 110° 06:31 113° A
29 ธ.ค. 07:01 114° 112° -6.9 06:43 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405