คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดมุกดาหาร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:45 247° 251° 9.3 18:05 252° - - - F
11 ม.ค. 17:45 247° 16° 248° 33.3 19:03 255° 18:20 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:01 255° 10° 257° 20.4 18:47 260° 18:21 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:10 266° 266° 9.3 18:29 267° - - - F
10 มี.ค. 18:10 266° 18° 267° 33.3 19:30 273° 18:46 269° A
7 เม.ย. (18:24) 8 เม.ย. 18:15 278° 13° 276° 23.9 19:14 280° 18:41 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:22 288° 283° 15.9 18:59 285° 18:39 284° C
8 พ.ค. 18:22 288° 21° 282° 39.9 20:02 288° 19:07 11° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:32 294° 288° 8.6 18:44 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:32 294° 15° 285° 32.6 19:45 289° 19:04 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:38 294° -3° 290° 0.6 18:27 289° - - - F
5 ก.ค. 18:38 294° 285° 24.6 19:21 288° 18:57 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:32 288° 282° 14.8 18:51 284° - - - F
4 ส.ค. 18:32 288° 14° 276° 38.8 19:35 280° 19:00 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:14 279° -1° 278° 2.2 18:13 278° - - - F
2 ก.ย. 18:13 278° 271° 26.2 18:54 274° 18:31 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 17:50 267° 266° 10.7 18:10 267° - - - F
2 ต.ค. 17:49 266° 13° 259° 34.7 18:48 263° 18:15 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:31 255° 255° 16.9 18:06 257° 17:47 256° D
1 พ.ย. 17:31 255° 16° 248° 40.9 18:47 254° 18:05 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:27 248° 10° 248° 22.2 18:14 251° 17:48 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:38 246° 250° 3.8 17:46 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:39 246° 12° 246° 27.8 18:37 251° 18:04 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:32 113° 13° 114° -26.0 05:30 109° 06:04 112° A
10 ม.ค. 06:32 113° 109° -2.0 06:23 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:31 106° 18° 115° -39.1 05:03 108° 05:51 10° 111° A
8 ก.พ. 06:30 106° 108° -15.1 05:55 105° 06:14 106° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:14 95° 11° 103° -26.7 05:22 100° 05:51 101° A
9 มี.ค. 06:13 94° 95° -2.7 06:11 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 05:52 83° 15° 97° -36.5 04:46 93° 05:23 95° A
7 เม.ย. 05:52 83° 89° -12.5 05:36 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:34 72° 82° -20.9 05:02 80° 05:20 82° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:27 66° 11° 78° -28.5 04:34 75° 05:04 76° A
5 มิ.ย. 05:27 66° -2° 72° -4.5 05:31 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:33 66° 17° 76° -36.5 04:14 71° 04:58 74° A
4 ก.ค. 05:33 66° 72° -12.4 05:12 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:42 71° 10° 75° -22.0 04:55 72° 05:21 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:48 81° 15° 81° -34.2 04:37 77° 05:16 79° A
1 ก.ย. 05:48 81° 82° -10.2 05:30 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 05:51 93° 10° 90° -25.3 05:05 87° 05:31 89° B
1 ต.ค. 05:51 93° -1° 91° -1.3 05:54 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 05:58 104° 18° 100° -42.7 04:38 94° 05:22 97° A
30 ต.ค. 05:58 104° 100° -18.7 05:26 98° 05:44 99° D
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:12 112° 16° 109° -37.1 04:58 103° 05:39 107° A
29 พ.ย. 06:12 112° 108° -13.1 05:47 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:28 114° 14° 115° -31.4 05:21 109° 05:58 112° A
29 ธ.ค. 06:29 114° 111° -7.4 06:11 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405