คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดนครนายก

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 12.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 13.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดนครนายก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:03 247° 251° 9.6 18:23 252° - - - F
11 ม.ค. 18:03 248° 16° 249° 33.6 19:20 255° 18:38 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:18 255° 10° 258° 20.7 19:03 261° 18:38 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:25 266° 266° 9.5 18:44 268° - - - F
10 มี.ค. 18:25 266° 18° 268° 33.5 19:45 273° 19:00 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:28 278° -1° 275° 0.1 18:25 275° - - - F
8 เม.ย. 18:28 278° 13° 276° 24.1 19:27 280° 18:54 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:33 288° 283° 16.1 19:11 285° 18:50 284° C
8 พ.ค. 18:33 288° 22° 283° 40.1 20:14 288° 19:18 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:42 294° 288° 8.7 18:56 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:42 294° 16° 285° 32.7 19:56 289° 19:15 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:48 294° -3° 289° 0.8 18:38 289° - - - F
5 ก.ค. 18:48 294° 285° 24.8 19:33 287° 19:08 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:43 288° 282° 15.0 19:03 283° - - - F
4 ส.ค. 18:43 288° 14° 276° 39.0 19:48 280° 19:12 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:27 278° -1° 278° 2.4 18:26 278° - - - F
2 ก.ย. 18:26 278° 271° 26.4 19:07 274° 18:44 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:05 267° 266° 10.9 18:25 267° - - - F
2 ต.ค. 18:04 266° 13° 259° 34.9 19:04 263° 18:31 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:47 255° 255° 17.2 18:23 257° 18:03 256° C
1 พ.ย. 17:47 255° 17° 249° 41.2 19:05 254° 18:22 252° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:44 248° 10° 248° 22.5 18:32 251° 18:05 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:56 246° 250° 4.1 18:04 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:57 246° 12° 247° 28.1 18:55 251° 18:23 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดนครนายก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:42 113° 13° 113° -25.8 05:41 109° 06:15 111° A
10 ม.ค. 06:42 113° 109° -1.8 06:34 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:42 106° 18° 114° -38.9 05:14 107° 06:03 10° 110° A
8 ก.พ. 06:41 106° 107° -14.9 06:07 105° 06:26 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:27 95° 11° 103° -26.4 05:35 99° 06:04 101° A
9 มี.ค. 06:27 94° 95° -2.4 06:25 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:07 83° 15° 96° -36.3 05:00 93° 05:38 95° A
7 เม.ย. 06:07 83° 88° -12.3 05:51 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:51 73° 82° -20.6 05:18 80° 05:36 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:46 67° 11° 77° -28.2 04:52 75° 05:22 76° A
5 มิ.ย. 05:46 66° -1° 72° -4.2 05:49 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:51 66° 17° 75° -36.1 04:32 71° 05:16 74° A
4 ก.ค. 05:51 66° 72° -12.1 05:30 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:59 71° 10° 75° -21.7 05:13 73° 05:39 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:03 81° 15° 81° -34.0 04:54 77° 05:32 79° A
1 ก.ย. 06:03 81° 81° -10.0 05:46 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:05 93° 10° 90° -25.1 05:20 87° 05:45 88° B
1 ต.ค. 06:05 93° -2° 91° -1.1 06:08 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:09 104° 17° 99° -42.5 04:52 94° 05:35 96° A
30 ต.ค. 06:10 104° 100° -18.5 05:39 98° 05:56 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:22 112° 15° 108° -36.9 05:11 103° 05:50 106° A
29 พ.ย. 06:23 112° 108° -12.9 05:59 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:38 114° 14° 114° -31.2 05:32 109° 06:09 111° A
29 ธ.ค. 06:38 114° 111° -7.2 06:22 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405