คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดน่าน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:56 247° 250° 9.5 18:19 252° - - - F
11 ม.ค. 17:57 247° 16° 247° 33.5 19:17 255° 18:32 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:14 255° 10° 256° 20.6 19:01 260° 18:35 258° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:25 266° 266° 9.5 18:45 267° - - - F
10 มี.ค. 18:25 266° 18° 266° 33.5 19:47 273° 19:02 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:32 278° -2° 275° 0.2 18:29 275° - - - F
8 เม.ย. 18:32 278° 13° 275° 24.2 19:32 280° 18:59 277° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:41 288° 283° 16.2 19:18 286° 18:58 284° C
8 พ.ค. 18:41 289° 21° 281° 40.2 20:22 288° 19:26 11° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:52 294° 288° 8.9 19:04 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:52 294° 15° 285° 32.9 20:05 289° 19:24 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:58 294° -3° 290° 1.0 18:46 289° - - - F
5 ก.ค. 18:58 294° 285° 25.0 19:41 288° 19:17 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:51 289° 282° 15.1 19:09 284° - - - F
4 ส.ค. 18:51 288° 14° 276° 39.1 19:53 280° 19:18 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:31 279° -1° 278° 2.5 18:30 278° - - - F
2 ก.ย. 18:30 278° 271° 26.5 19:10 274° 18:48 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:05 267° 265° 10.9 18:25 267° - - - F
2 ต.ค. 18:04 266° 13° 258° 34.9 19:03 263° 18:30 260° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:44 255° 254° 17.1 18:20 257° 18:00 255° D
1 พ.ย. 17:44 255° 16° 247° 41.1 19:01 254° 18:18 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:38 247° 10° 247° 22.4 18:27 251° 18:00 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:49 246° 249° 4.0 17:59 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:50 246° 12° 246° 28.0 18:50 251° 18:17 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:52 113° 12° 115° -25.6 05:50 110° 06:24 112° A
10 ม.ค. 06:52 113° 109° -1.6 06:43 109° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:49 106° 18° 116° -38.8 05:22 108° 06:10 10° 112° A
8 ก.พ. 06:49 106° 108° -14.8 06:14 105° 06:33 107° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:31 95° 11° 104° -26.4 05:40 100° 06:08 102° A
9 มี.ค. 06:30 94° 95° -2.4 06:29 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:07 83° 14° 98° -36.3 05:03 93° 05:38 95° A
7 เม.ย. 06:06 82° 89° -12.3 05:51 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:47 72° 82° -20.7 05:17 80° 05:33 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:39 66° 10° 78° -28.3 04:48 74° 05:16 76° A
5 มิ.ย. 05:39 66° -2° 71° -4.3 05:44 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:44 65° 16° 76° -36.3 04:27 71° 05:10 74° A
4 ก.ค. 05:44 65° 72° -12.3 05:25 70° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:54 71° 76° -21.8 05:08 72° 05:34 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:02 81° 15° 82° -34.0 04:51 77° 05:30 80° A
1 ก.ย. 06:02 81° 82° -10.0 05:44 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:07 93° 10° 91° -25.0 05:21 87° 05:47 89° B
1 ต.ค. 06:07 93° -1° 91° -1.0 06:10 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:16 104° 18° 101° -42.4 04:55 94° 05:40 98° A
30 ต.ค. 06:16 104° 101° -18.3 05:43 98° 06:02 99° D
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:32 112° 16° 110° -36.8 05:17 104° 05:58 107° A
29 พ.ย. 06:32 112° 109° -12.7 06:06 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:48 114° 14° 115° -31.1 05:41 109° 06:18 113° A
29 ธ.ค. 06:49 114° 111° -7.1 06:31 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405