คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดหนองคาย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 52.6′ เหนือ ลองจิจูด 102° 44.7′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:50 247° 251° 9.3 18:12 252° - - - F
11 ม.ค. 17:51 247° 16° 248° 33.4 19:10 255° 18:26 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:07 255° 10° 257° 20.5 18:54 260° 18:28 258° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:17 266° 266° 9.4 18:37 267° - - - F
10 มี.ค. 18:18 266° 18° 266° 33.4 19:39 273° 18:54 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:24 278° -2° 275° 0.0 18:20 275° - - - F
8 เม.ย. 18:24 278° 13° 276° 24.0 19:23 280° 18:50 277° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:32 288° 283° 16.1 19:09 286° 18:48 284° C
8 พ.ค. 18:32 288° 21° 282° 40.1 20:13 288° 19:17 11° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:42 294° 288° 8.7 18:55 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:43 294° 15° 285° 32.7 19:55 289° 19:15 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:49 294° -3° 290° 0.8 18:37 289° - - - F
5 ก.ค. 18:49 294° 285° 24.8 19:31 288° 19:08 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:42 289° 282° 15.0 19:00 284° - - - F
4 ส.ค. 18:41 288° 14° 276° 39.0 19:45 280° 19:09 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:23 279° -1° 278° 2.3 18:22 278° - - - F
2 ก.ย. 18:22 278° 271° 26.3 19:02 274° 18:40 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 17:58 267° 265° 10.8 18:17 267° - - - F
2 ต.ค. 17:57 266° 13° 258° 34.8 18:56 263° 18:23 260° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:37 255° 254° 17.0 18:13 257° 17:53 256° D
1 พ.ย. 17:37 255° 16° 248° 41.0 18:54 254° 18:11 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:32 247° 10° 247° 22.2 18:20 251° 17:53 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:43 246° 249° 3.9 17:52 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:44 246° 12° 246° 27.9 18:43 251° 18:10 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:42 113° 12° 115° -25.8 05:40 109° 06:15 112° A
10 ม.ค. 06:42 113° 109° -1.8 06:33 109° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:40 106° 18° 115° -39.0 05:13 108° 06:01 10° 112° A
8 ก.พ. 06:40 106° 108° -15.0 06:05 105° 06:24 107° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:23 95° 11° 103° -26.5 05:31 100° 06:00 102° A
9 มี.ค. 06:22 94° 95° -2.5 06:20 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 05:59 83° 14° 97° -36.4 04:54 93° 05:31 95° A
7 เม.ย. 05:59 82° 89° -12.4 05:44 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:40 72° 82° -20.8 05:09 80° 05:26 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:33 66° 11° 78° -28.4 04:41 74° 05:10 76° A
5 มิ.ย. 05:33 66° -2° 72° -4.4 05:37 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:38 66° 16° 76° -36.4 04:20 71° 05:03 74° A
4 ก.ค. 05:38 66° 72° -12.4 05:18 70° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:48 71° 75° -21.9 05:01 72° 05:27 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:55 81° 15° 82° -34.1 04:44 77° 05:23 80° A
1 ก.ย. 05:55 81° 82° -10.1 05:37 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 05:59 93° 10° 90° -25.2 05:13 87° 05:39 89° B
1 ต.ค. 05:59 93° -1° 91° -1.2 06:02 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:07 104° 18° 100° -42.5 04:47 94° 05:31 97° A
30 ต.ค. 06:07 104° 100° -18.5 05:35 98° 05:53 99° D
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:22 112° 16° 110° -36.9 05:08 104° 05:49 107° A
29 พ.ย. 06:23 112° 108° -12.9 05:57 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:39 114° 14° 115° -31.2 05:31 109° 06:09 112° A
29 ธ.ค. 06:39 114° 111° -7.2 06:21 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405