คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดเพชรบูรณ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 25.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:59 247° 251° 9.5 18:20 252° - - - F
11 ม.ค. 18:00 247° 16° 248° 33.5 19:18 255° 18:35 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:15 255° 10° 257° 20.6 19:02 260° 18:36 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:24 266° 266° 9.5 18:44 268° - - - F
10 มี.ค. 18:25 266° 18° 267° 33.5 19:45 273° 19:00 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:29 278° -2° 275° 0.1 18:26 275° - - - F
8 เม.ย. 18:30 278° 13° 276° 24.1 19:29 280° 18:56 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:36 288° 283° 16.1 19:14 285° 18:53 284° C
8 พ.ค. 18:37 288° 22° 282° 40.1 20:17 288° 19:21 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:46 294° 288° 8.8 18:59 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:46 294° 15° 285° 32.8 20:00 289° 19:19 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:52 294° -3° 290° 0.9 18:41 289° - - - F
5 ก.ค. 18:52 294° 285° 24.9 19:36 288° 19:12 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:46 288° 282° 15.0 19:05 283° - - - F
4 ส.ค. 18:46 288° 14° 276° 39.0 19:50 280° 19:14 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:28 279° -1° 278° 2.4 18:28 278° - - - F
2 ก.ย. 18:28 278° 271° 26.4 19:08 274° 18:46 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:04 267° 266° 10.9 18:24 267° - - - F
2 ต.ค. 18:04 266° 13° 259° 34.9 19:03 263° 18:30 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:45 255° 255° 17.1 18:21 257° 18:01 256° D
1 พ.ย. 17:45 255° 16° 248° 41.1 19:02 254° 18:19 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:41 248° 10° 248° 22.4 18:29 251° 18:02 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:52 246° 250° 4.0 18:01 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:53 246° 12° 246° 28.0 18:52 251° 18:19 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:46 113° 12° 114° -25.7 05:45 109° 06:19 112° A
10 ม.ค. 06:46 113° 109° -1.7 06:38 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:45 106° 18° 115° -38.9 05:17 108° 06:06 10° 111° A
8 ก.พ. 06:44 106° 107° -14.9 06:10 105° 06:29 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:28 95° 11° 103° -26.4 05:36 99° 06:05 101° A
9 มี.ค. 06:28 94° 95° -2.4 06:26 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:07 83° 14° 97° -36.3 05:01 93° 05:37 95° A
7 เม.ย. 06:06 83° 88° -12.3 05:51 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:48 72° 82° -20.7 05:17 80° 05:34 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:42 66° 11° 78° -28.3 04:49 75° 05:19 76° A
5 มิ.ย. 05:42 66° -2° 72° -4.3 05:46 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:47 66° 17° 76° -36.2 04:29 71° 05:12 74° A
4 ก.ค. 05:48 66° 72° -12.2 05:27 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:56 71° 75° -21.8 05:10 72° 05:36 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:02 81° 15° 81° -34.0 04:52 77° 05:31 79° A
1 ก.ย. 06:02 81° 82° -10.0 05:45 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:05 93° 10° 90° -25.1 05:20 87° 05:45 89° B
1 ต.ค. 06:05 93° -1° 91° -1.1 06:08 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:12 104° 17° 100° -42.4 04:53 94° 05:37 97° A
30 ต.ค. 06:12 104° 100° -18.4 05:41 98° 05:58 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:26 112° 15° 109° -36.9 05:13 103° 05:54 106° A
29 พ.ย. 06:27 112° 108° -12.8 06:02 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:42 114° 14° 114° -31.2 05:36 109° 06:13 112° A
29 ธ.ค. 06:43 114° 111° -7.2 06:25 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405