คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดพิจิตร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 22.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดพิจิตร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:02 247° 251° 9.5 18:24 252° - - - F
11 ม.ค. 18:03 247° 16° 248° 33.6 19:21 255° 18:38 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:18 255° 10° 257° 20.7 19:05 260° 18:39 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:27 266° 266° 9.6 18:47 268° - - - F
10 มี.ค. 18:28 266° 18° 267° 33.6 19:49 273° 19:04 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:32 278° -2° 275° 0.2 18:29 275° - - - F
8 เม.ย. 18:33 278° 13° 276° 24.2 19:32 280° 18:59 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:39 288° 283° 16.2 19:17 285° 18:56 284° C
8 พ.ค. 18:40 288° 22° 282° 40.2 20:20 288° 19:24 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:49 294° 288° 8.8 19:02 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:49 294° 15° 285° 32.9 20:03 289° 19:22 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:55 294° -3° 290° 0.9 18:45 289° - - - F
5 ก.ค. 18:55 294° 285° 24.9 19:39 288° 19:15 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:49 288° 282° 15.1 19:08 283° - - - F
4 ส.ค. 18:49 288° 14° 276° 39.1 19:53 280° 19:18 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:31 279° -1° 278° 2.5 18:31 278° - - - F
2 ก.ย. 18:31 278° 271° 26.5 19:12 274° 18:49 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:07 267° 266° 11.0 18:28 267° - - - F
2 ต.ค. 18:07 266° 13° 259° 34.9 19:06 263° 18:33 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:48 255° 255° 17.2 18:24 257° 18:04 256° C
1 พ.ย. 17:48 255° 16° 248° 41.2 19:06 254° 18:22 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:44 248° 10° 247° 22.4 18:32 251° 18:05 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:56 246° 250° 4.1 18:04 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:56 246° 12° 246° 28.1 18:55 251° 18:22 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดพิจิตร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:49 113° 12° 114° -25.7 05:48 109° 06:22 112° A
10 ม.ค. 06:49 113° 109° -1.7 06:41 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:48 106° 18° 115° -38.8 05:20 108° 06:09 10° 111° A
8 ก.พ. 06:47 106° 107° -14.8 06:13 105° 06:32 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:32 95° 11° 103° -26.4 05:40 99° 06:08 101° A
9 มี.ค. 06:31 94° 95° -2.4 06:29 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:10 83° 14° 97° -36.2 05:04 93° 05:41 95° A
7 เม.ย. 06:09 83° 88° -12.2 05:54 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:51 72° 82° -20.6 05:20 80° 05:38 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:45 66° 11° 78° -28.2 04:53 75° 05:22 76° A
5 มิ.ย. 05:45 66° -2° 72° -4.2 05:49 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:50 66° 17° 76° -36.2 04:32 71° 05:15 74° A
4 ก.ค. 05:51 66° 72° -12.2 05:30 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:59 71° 75° -21.7 05:13 72° 05:39 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:05 81° 15° 81° -33.9 04:55 77° 05:34 79° A
1 ก.ย. 06:05 81° 82° -9.9 05:48 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:08 93° 10° 90° -25.0 05:23 87° 05:48 89° B
1 ต.ค. 06:09 93° -2° 91° -1.0 06:12 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:15 104° 17° 100° -42.4 04:56 94° 05:40 97° A
30 ต.ค. 06:15 104° 100° -18.4 05:44 98° 06:01 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:29 112° 15° 109° -36.8 05:16 103° 05:57 106° A
29 พ.ย. 06:30 112° 108° -12.8 06:05 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:45 114° 14° 114° -31.1 05:39 109° 06:16 112° A
29 ธ.ค. 06:46 114° 111° -7.1 06:29 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405