คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดภูเก็ต

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 24.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:25 248° 252° 9.9 18:43 253° - - - F
11 ม.ค. 18:25 248° 16° 252° 33.9 19:39 255° 18:58 254° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:36 255° 259° 21.0 19:19 261° 18:55 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:38 266° 267° 9.7 18:57 268° - - - F
10 มี.ค. 18:38 266° 18° 270° 33.7 19:55 273° 19:12 271° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:36 277° -1° 275° 0.2 18:34 275° - - - F
8 เม.ย. 18:36 278° 13° 278° 24.2 19:34 280° 19:02 279° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:36 287° 284° 16.1 19:15 285° 18:54 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:42 293° 288° 8.7 18:58 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:42 293° 16° 287° 32.7 19:58 289° 19:16 288° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:48 293° -3° 289° 0.8 18:40 288° - - - F
5 ก.ค. 18:48 293° 10° 286° 24.8 19:36 287° 19:09 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:46 288° 282° 15.0 19:08 283° - - - F
4 ส.ค. 18:46 287° 16° 278° 39.0 19:55 280° 19:17 279° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:34 278° -1° 277° 2.5 18:34 277° - - - F
2 ก.ย. 18:34 278° 10° 272° 26.5 19:17 273° 18:53 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:17 267° 266° 11.1 18:38 267° - - - F
2 ต.ค. 18:17 266° 14° 261° 35.1 19:19 263° 18:44 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 18:05 256° 256° 17.5 18:40 257° 18:21 257° C
1 พ.ย. 18:05 255° 17° 251° 41.5 19:24 255° 18:40 253° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 18:06 248° 10° 250° 22.8 18:52 252° 18:27 251° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:19 247° 251° 4.4 18:25 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:19 247° 12° 249° 28.5 19:15 252° 18:44 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:42 112° 12° 111° -25.8 05:43 109° 06:16 110° A
10 ม.ค. 06:43 112° 108° -1.8 06:37 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:46 106° 19° 111° -38.9 05:17 107° 06:06 10° 109° A
8 ก.พ. 06:46 105° 106° -14.9 06:11 105° 06:30 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:36 95° 12° 101° -26.3 05:42 99° 06:12 100° A
9 มี.ค. 06:36 94° 95° -2.3 06:35 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:22 83° 16° 95° -36.0 05:11 92° 05:50 94° A
7 เม.ย. 06:21 83° 88° -12.0 06:03 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 06:10 73° 82° -20.3 05:35 81° 05:54 81° B
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 06:08 67° 12° 76° -27.8 05:11 75° 05:42 76° A
5 มิ.ย. 06:08 67° -1° 73° -3.8 06:09 73° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:14 67° 18° 73° -35.8 04:52 72° 05:37 73° A
4 ก.ค. 06:14 67° 72° -11.8 05:51 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:19 72° 10° 74° -21.4 05:33 73° 05:58 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:19 81° 15° 79° -33.7 05:12 77° 05:49 78° A
1 ก.ย. 06:18 82° 81° -9.7 06:02 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:15 93° 89° -24.9 05:33 87° 05:56 88° B
1 ต.ค. 06:15 93° -2° 91° -0.9 06:19 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:14 104° 17° 97° -42.4 05:02 94° 05:42 95° A
30 ต.ค. 06:14 104° 99° -18.4 05:47 98° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:23 111° 15° 106° -36.9 05:16 103° 05:53 104° A
29 พ.ย. 06:24 112° 106° -12.9 06:03 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:38 113° 13° 111° -31.2 05:35 109° 06:10 110° A
29 ธ.ค. 06:38 113° 110° -7.2 06:24 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405