คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดระนอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:20 248° 252° 9.8 18:39 253° - - - F
11 ม.ค. 18:21 248° 16° 251° 33.9 19:36 255° 18:54 253° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:33 255° 10° 259° 20.9 19:17 261° 18:52 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:36 266° 267° 9.7 18:56 268° - - - F
10 มี.ค. 18:36 266° 18° 269° 33.7 19:54 273° 19:11 10° 271° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:36 277° -1° 275° 0.2 18:34 275° - - - F
8 เม.ย. 18:36 278° 13° 277° 24.2 19:35 280° 19:02 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:38 287° 284° 16.2 19:17 285° 18:55 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:45 293° 288° 8.8 19:00 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:45 293° 16° 286° 32.8 20:00 289° 19:18 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:51 293° -3° 289° 0.8 18:42 289° - - - F
5 ก.ค. 18:51 293° 10° 286° 24.8 19:38 287° 19:12 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:48 288° 282° 15.1 19:09 283° - - - F
4 ส.ค. 18:47 287° 15° 277° 39.1 19:56 280° 19:18 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:34 278° -1° 277° 2.5 18:34 277° - - - F
2 ก.ย. 18:34 278° 10° 272° 26.5 19:17 274° 18:53 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:16 267° 266° 11.1 18:36 267° - - - F
2 ต.ค. 18:15 266° 14° 260° 35.1 19:17 263° 18:43 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 18:02 256° 256° 17.4 18:37 257° 18:18 257° C
1 พ.ย. 18:02 255° 17° 251° 41.4 19:20 255° 18:37 253° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 18:02 248° 10° 249° 22.7 18:48 252° 18:23 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:14 247° 251° 4.4 18:21 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:15 247° 12° 249° 28.4 19:12 252° 18:40 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:45 112° 13° 112° -25.7 05:45 109° 06:18 110° A
10 ม.ค. 06:45 112° 108° -1.7 06:39 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:47 106° 19° 112° -38.8 05:19 107° 06:08 10° 109° A
8 ก.พ. 06:47 105° 106° -14.8 06:13 105° 06:32 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:36 95° 12° 102° -26.3 05:42 99° 06:12 100° A
9 มี.ค. 06:36 94° 95° -2.3 06:34 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:20 83° 16° 95° -36.0 05:10 92° 05:49 94° A
7 เม.ย. 06:19 83° 88° -12.1 06:02 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 06:07 73° 82° -20.4 05:32 81° 05:51 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 06:03 67° 12° 77° -27.9 05:07 75° 05:39 76° A
5 มิ.ย. 06:04 67° -1° 72° -3.9 06:05 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:09 67° 17° 74° -35.8 04:48 72° 05:33 73° A
4 ก.ค. 06:09 67° 72° -11.8 05:47 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:15 72° 10° 75° -21.5 05:29 73° 05:55 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:16 81° 15° 80° -33.8 05:09 77° 05:46 79° A
1 ก.ย. 06:16 82° 81° -9.8 06:00 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:14 93° 89° -24.9 05:32 87° 05:55 88° B
1 ต.ค. 06:14 93° -2° 91° -0.9 06:18 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:15 104° 17° 97° -42.4 05:02 94° 05:43 96° A
30 ต.ค. 06:16 104° 99° -18.4 05:47 98° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:25 112° 15° 107° -36.9 05:17 103° 05:55 105° A
29 พ.ย. 06:26 112° 107° -12.9 06:04 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:41 113° 14° 112° -31.2 05:37 109° 06:12 110° A
29 ธ.ค. 06:41 113° 110° -7.2 06:26 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405