คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดราชบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 48.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดราชบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:09 248° 251° 9.7 18:30 253° - - - F
11 ม.ค. 18:10 248° 16° 250° 33.7 19:27 255° 18:44 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:24 255° 10° 258° 20.8 19:09 261° 18:44 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:31 266° 267° 9.6 18:50 268° - - - F
10 มี.ค. 18:31 266° 18° 268° 33.6 19:50 273° 19:06 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:33 277° -1° 275° 0.2 18:31 275° - - - F
8 เม.ย. 18:33 278° 13° 276° 24.2 19:32 280° 19:00 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:38 288° 283° 16.2 19:16 285° 18:55 284° C
8 พ.ค. 18:38 288° 22° 283° 40.2 20:19 288° 19:23 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:46 294° 288° 8.8 19:01 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:46 294° 16° 286° 32.8 20:01 289° 19:19 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:52 294° -3° 289° 0.9 18:43 289° - - - F
5 ก.ค. 18:52 294° 285° 24.9 19:38 287° 19:13 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:48 288° 282° 15.1 19:08 283° - - - F
4 ส.ค. 18:47 288° 15° 277° 39.1 19:53 280° 19:17 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:32 278° -1° 278° 2.5 18:32 278° - - - F
2 ก.ย. 18:31 278° 271° 26.5 19:13 274° 18:50 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:10 267° 266° 11.0 18:31 267° - - - F
2 ต.ค. 18:10 266° 13° 259° 35.0 19:10 263° 18:36 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:54 255° 255° 17.3 18:29 257° 18:10 256° C
1 พ.ย. 17:54 255° 17° 249° 41.3 19:11 254° 18:28 252° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:51 248° 10° 248° 22.6 18:39 251° 18:12 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:03 246° 250° 4.2 18:11 250° - - - F
30 ธ.ค. 18:04 246° 12° 247° 28.2 19:02 251° 18:29 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดราชบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:46 113° 13° 113° -25.7 05:46 109° 06:19 111° A
10 ม.ค. 06:47 113° 109° -1.7 06:39 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:47 106° 19° 113° -38.9 05:19 107° 06:08 10° 110° A
8 ก.พ. 06:46 105° 107° -14.9 06:12 105° 06:31 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:33 95° 11° 102° -26.3 05:40 99° 06:09 101° A
9 มี.ค. 06:32 94° 95° -2.4 06:31 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:13 83° 15° 96° -36.2 05:06 93° 05:43 95° A
7 เม.ย. 06:13 83° 88° -12.2 05:57 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:57 73° 82° -20.5 05:25 80° 05:43 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:53 67° 12° 77° -28.1 04:58 75° 05:28 76° A
5 มิ.ย. 05:53 67° -1° 72° -4.1 05:55 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:58 66° 17° 75° -36.0 04:38 71° 05:23 74° A
4 ก.ค. 05:58 66° 72° -12.0 05:37 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:06 72° 10° 75° -21.6 05:20 73° 05:45 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:09 81° 15° 81° -33.9 05:01 77° 05:39 79° A
1 ก.ย. 06:09 81° 81° -9.9 05:52 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:10 93° 10° 90° -25.0 05:26 87° 05:51 88° B
1 ต.ค. 06:10 93° -2° 91° -1.0 06:14 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:14 104° 17° 99° -42.4 04:58 94° 05:40 96° A
30 ต.ค. 06:15 104° 99° -18.4 05:44 98° 06:01 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:27 112° 15° 108° -36.8 05:16 103° 05:55 106° A
29 พ.ย. 06:27 112° 107° -12.8 06:04 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:42 114° 14° 113° -31.2 05:37 109° 06:13 111° A
29 ธ.ค. 06:43 114° 110° -7.2 06:26 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405