คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดสระแก้ว

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสระแก้ว
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:00 248° 251° 9.5 18:20 253° - - - F
11 ม.ค. 18:01 248° 16° 250° 33.5 19:17 255° 18:35 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:15 255° 10° 258° 20.6 19:00 261° 18:35 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:21 266° 266° 9.5 18:41 268° - - - F
10 มี.ค. 18:22 266° 18° 268° 33.5 19:41 273° 18:57 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:24 278° -2° 275° 0.0 18:21 275° - - - F
8 เม.ย. 18:24 278° 13° 276° 24.0 19:23 280° 18:51 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:29 288° 283° 16.0 19:07 285° 18:46 284° C
8 พ.ค. 18:29 288° 22° 283° 40.0 20:10 288° 19:14 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:38 294° 288° 8.7 18:52 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:38 294° 16° 286° 32.7 19:52 289° 19:11 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:44 294° -3° 289° 0.7 18:34 289° - - - F
5 ก.ค. 18:44 294° 285° 24.7 19:29 287° 19:04 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:39 288° 282° 14.9 18:59 283° - - - F
4 ส.ค. 18:39 288° 15° 277° 38.9 19:44 280° 19:08 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:23 278° -1° 278° 2.4 18:22 278° - - - F
2 ก.ย. 18:22 278° 271° 26.3 19:04 274° 18:41 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:01 267° 266° 10.9 18:21 267° - - - F
2 ต.ค. 18:01 266° 13° 259° 34.8 19:00 263° 18:27 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:44 255° 255° 17.1 18:20 257° 18:00 256° C
1 พ.ย. 17:44 255° 17° 249° 41.1 19:02 254° 18:19 252° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:42 248° 10° 248° 22.4 18:29 251° 18:03 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:54 246° 250° 4.0 18:01 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:54 246° 12° 247° 28.0 18:52 251° 18:20 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสระแก้ว
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:38 113° 13° 113° -25.9 05:37 109° 06:11 111° A
10 ม.ค. 06:38 113° 109° -1.9 06:30 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:38 106° 19° 114° -39.0 05:10 107° 05:59 10° 110° A
8 ก.พ. 06:38 105° 107° -15.0 06:03 105° 06:22 106° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:24 95° 11° 103° -26.5 05:31 99° 06:00 101° A
9 มี.ค. 06:23 94° 95° -2.5 06:21 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:04 83° 15° 96° -36.3 04:57 93° 05:34 95° A
7 เม.ย. 06:04 83° 88° -12.3 05:47 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:48 73° 82° -20.7 05:15 80° 05:33 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:43 67° 12° 77° -28.3 04:49 75° 05:19 76° A
5 มิ.ย. 05:43 67° -1° 72° -4.3 05:46 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:48 66° 17° 75° -36.2 04:29 71° 05:13 74° A
4 ก.ค. 05:49 66° 72° -12.2 05:27 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:56 72° 10° 75° -21.8 05:10 73° 05:36 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:00 81° 15° 81° -34.0 04:51 77° 05:29 79° A
1 ก.ย. 06:00 81° 81° -10.0 05:43 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:01 93° 10° 90° -25.2 05:17 87° 05:41 88° B
1 ต.ค. 06:01 93° -2° 91° -1.2 06:04 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:05 104° 17° 99° -42.5 04:48 94° 05:31 96° A
30 ต.ค. 06:06 104° 100° -18.5 05:35 98° 05:52 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:18 112° 15° 108° -37.0 05:07 103° 05:46 106° A
29 พ.ย. 06:19 112° 107° -13.0 05:55 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:34 114° 14° 113° -31.3 05:28 109° 06:05 111° A
29 ธ.ค. 06:34 114° 111° -7.3 06:17 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405