คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 08.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 19.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:19 248° 252° 9.8 18:38 253° - - - F
11 ม.ค. 18:19 248° 16° 252° 33.8 19:34 255° 18:53 253° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:31 255° 259° 20.9 19:14 261° 18:50 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:34 266° 267° 9.7 18:53 268° - - - F
10 มี.ค. 18:34 266° 18° 269° 33.7 19:51 273° 19:08 271° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:33 277° -1° 275° 0.2 18:31 275° - - - F
8 เม.ย. 18:33 278° 13° 277° 24.2 19:31 280° 18:59 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:34 287° 284° 16.1 19:13 285° 18:51 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:40 293° 288° 8.7 18:56 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:41 293° 16° 287° 32.7 19:56 289° 19:14 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:46 293° -3° 289° 0.8 18:38 289° - - - F
5 ก.ค. 18:46 293° 10° 286° 24.8 19:34 287° 19:08 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:44 288° 282° 15.0 19:05 283° - - - F
4 ส.ค. 18:44 287° 15° 278° 39.0 19:52 280° 19:14 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:31 278° -1° 277° 2.5 18:31 277° - - - F
2 ก.ย. 18:31 278° 10° 272° 26.5 19:14 274° 18:50 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:13 267° 266° 11.1 18:34 267° - - - F
2 ต.ค. 18:13 266° 14° 261° 35.0 19:14 263° 18:40 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 18:00 256° 256° 17.4 18:35 257° 18:16 257° C
1 พ.ย. 18:00 255° 17° 251° 41.4 19:18 255° 18:35 253° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 18:00 248° 10° 250° 22.7 18:47 252° 18:21 251° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:13 247° 251° 4.3 18:20 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:13 247° 12° 249° 28.4 19:10 252° 18:39 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:41 112° 13° 111° -25.8 05:41 109° 06:14 110° A
10 ม.ค. 06:41 112° 108° -1.8 06:35 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:44 106° 19° 111° -38.9 05:15 107° 06:04 10° 109° A
8 ก.พ. 06:43 105° 106° -14.9 06:09 105° 06:28 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:33 95° 12° 101° -26.3 05:39 99° 06:09 100° A
9 มี.ค. 06:33 94° 95° -2.3 06:31 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:18 83° 16° 95° -36.1 05:07 92° 05:46 94° A
7 เม.ย. 06:17 83° 88° -12.1 05:59 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 06:05 73° 82° -20.4 05:30 81° 05:49 81° B
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 06:02 67° 12° 77° -27.9 05:05 75° 05:37 76° A
5 มิ.ย. 06:02 67° -1° 72° -3.9 06:03 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:08 67° 18° 74° -35.9 04:47 72° 05:32 73° A
4 ก.ค. 06:08 67° 72° -11.9 05:45 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:14 72° 10° 74° -21.5 05:27 73° 05:53 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:14 81° 15° 79° -33.8 05:07 77° 05:44 79° A
1 ก.ย. 06:14 82° 81° -9.8 05:57 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:11 93° 89° -25.0 05:29 87° 05:52 88° B
1 ต.ค. 06:11 93° -2° 91° -1.0 06:15 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:12 104° 17° 97° -42.4 04:58 94° 05:39 95° A
30 ต.ค. 06:12 104° 99° -18.4 05:44 98° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:21 111° 15° 106° -36.9 05:13 103° 05:51 105° A
29 พ.ย. 06:22 112° 107° -12.9 06:00 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:36 113° 14° 112° -31.3 05:33 109° 06:08 110° A
29 ธ.ค. 06:37 113° 110° -7.3 06:22 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405