คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดสุรินทร์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 29.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:52 247° 251° 9.4 18:13 252° - - - F
11 ม.ค. 17:53 248° 16° 249° 33.4 19:10 255° 18:27 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:08 255° 10° 257° 20.5 18:53 261° 18:28 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:15 266° 266° 9.4 18:34 268° - - - F
10 มี.ค. 18:16 266° 18° 267° 33.4 19:35 273° 18:51 10° 270° A
7 เม.ย. (18:24) 8 เม.ย. 18:19 278° 13° 276° 23.9 19:18 280° 18:45 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:25 288° 283° 15.9 19:02 285° 18:42 284° C
8 พ.ค. 18:25 288° 22° 283° 39.9 20:05 288° 19:10 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:34 294° 288° 8.6 18:47 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:34 294° 15° 285° 32.6 19:47 289° 19:07 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:40 294° -3° 290° 0.7 18:29 289° - - - F
5 ก.ค. 18:40 294° 285° 24.7 19:24 288° 19:00 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:35 288° 282° 14.9 18:54 283° - - - F
4 ส.ค. 18:34 288° 14° 276° 38.9 19:39 280° 19:03 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:18 279° -1° 278° 2.3 18:17 278° - - - F
2 ก.ย. 18:17 278° 271° 26.3 18:58 274° 18:35 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 17:55 267° 266° 10.8 18:15 267° - - - F
2 ต.ค. 17:55 266° 13° 259° 34.7 18:54 263° 18:21 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:38 255° 255° 17.0 18:13 257° 17:53 256° D
1 พ.ย. 17:37 255° 16° 249° 41.0 18:55 254° 18:12 252° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:34 248° 10° 248° 22.3 18:21 251° 17:55 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:46 246° 250° 3.9 17:54 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:46 246° 12° 247° 27.9 18:45 251° 18:12 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:34 113° 13° 113° -25.9 05:32 109° 06:07 111° A
10 ม.ค. 06:34 113° 109° -1.9 06:26 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:33 106° 18° 114° -39.1 05:05 107° 05:54 10° 111° A
8 ก.พ. 06:33 106° 107° -15.1 05:58 105° 06:18 106° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:19 95° 11° 103° -26.6 05:26 99° 05:55 101° A
9 มี.ค. 06:18 94° 95° -2.6 06:16 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 05:58 83° 15° 97° -36.4 04:51 93° 05:28 95° A
7 เม.ย. 05:57 83° 88° -12.4 05:41 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:41 73° 82° -20.8 05:09 80° 05:27 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:35 66° 11° 78° -28.4 04:42 75° 05:11 76° A
5 มิ.ย. 05:35 66° -1° 72° -4.4 05:38 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:41 66° 17° 75° -36.3 04:21 71° 05:05 74° A
4 ก.ค. 05:41 66° 72° -12.3 05:19 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:49 71° 10° 75° -21.9 05:03 73° 05:28 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:54 81° 15° 81° -34.1 04:44 77° 05:23 79° A
1 ก.ย. 05:54 81° 82° -10.1 05:36 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 05:56 93° 10° 90° -25.2 05:11 87° 05:36 89° B
1 ต.ค. 05:56 93° -1° 91° -1.2 05:59 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:01 104° 17° 99° -42.6 04:43 94° 05:26 97° A
30 ต.ค. 06:01 104° 100° -18.6 05:30 98° 05:47 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:14 112° 15° 109° -37.0 05:02 103° 05:42 106° A
29 พ.ย. 06:15 112° 108° -13.0 05:50 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:30 114° 14° 114° -31.4 05:24 109° 06:01 111° A
29 ธ.ค. 06:30 114° 111° -7.4 06:13 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405